Základní údaje o MěÚ

Základní údaje o Městském úřadu Nové Město pod Smrkem

Městský úřad - základní údaje

  adresa:MěÚ Nové Město pod Smrkem
  Palackého 280
  463 65  Nové Město pod Smrkem
  telefon:+420 482 360 320
  e-mail:
  el. podatelna:
  ID DS:63tbyqn

  Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem je pověřen výkonem státní správy (úřad II. typu), v oblasti sociálního oboru a některých činností stavebního odboru, pro obce Nové Město pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem, Lázně Libverda. Město Frýdlant je určeno jako obec III. typu s pověřeností pro celé Frýdlantsko (...mapa).

Úřední hodiny

  pondělí:7:00 – 11:3012:30 – 17:00
  středa: 7:00 – 11:3012:30 – 17:00

  Městský úřad je pro občany otevřen i v neúřední dny (úterý, čtvrtek, pátek), v době od 8:00 do 13:00 hodin. Protože však pracovníci v tyto dny vyřizují pracovní záležitosti i mimo budovu MěÚ, nebo zpracovávají agendu nutnou pro vydání rozhodnutí, doporučujeme občanům přednostně využívat úředních dnů, případně si návštěvu s pracovníkem dohodnout předem.

  O tom, zda-li je v hlavní budově přítomen pracovník nebo starosta a místostarosta i v neúřední dny, se může občan mj. dozvědět pokud použije tlačítka umístěná u druhých dveří při vstupu na MěÚ.


Město - základní údaje

  adresa:Město Nové Město pod Smrkem
  Palackého 280
  463 65  Nové Město pod Smrkem
  IČ:002 63 036
  DIČ:CZ00263036
  ID DS:63tbyqn
  příjmový účet:19–0988446319/0800