Nabídka prodeje bytových objektů ve vlastnictví města,
Nové Město p. Smrkem dle zákona 72/1994 Sb.


  Město Nové Město pod Smrkem navrhuje k odprodeji dle zákona 72/1994 Sb., tzn. jejich současným uživatelům, níže uvedené bytové jednotky za ceny určené vyhláškou města v její pozdější úpravě.

 1. bytový objekt, Jindřichovická č.p. 465 (pět bytů)
 2. bytový objekt, Jindřichovická č.p. 435 (čtyři byty)
 3. bytový objekt, Jindřichovická č.p. 28 (tři byty)
 4. bytový objekt, Jindřichovická č.p. 501 (čtyři byty)
 5. bytový objekt, Žižkova č.p. 306 (čtyři byty)
 6. bytový objekt, Žižkova č.p. 479 (čtyři byty)
 7. bytový objekt, Ludvíkovská č.p. 653 (pět bytů)
 8. bytový objekt, Ludvíkovská č.p. 135 (tři byty)
 9. bytový objekt, Dělnická č.p. 323 (dva byty)
 10. bytový objekt, Dělnická č.p. 117 (dva byty)
 11. bytový objekt, Dělnická č.p. 329 (pět bytů)
 12. bytový objekt, Revoluční č.p. 23 (čtyři byty)
 13. bytový objekt, Frýdlantská č.p. 270 (čtyři byty)
 14. bytový objekt, Textilanská č.p. 498 (tři byty)
 15. bytový objekt, U Střelnice č.p. 445 (šest bytů)
 16. bytový objekt, Lesní č.p. 417 (čtyři byty)

  Dotazy spojené s prodejem zodpoví pracovníci bytové správy v Novém Městě p. S., pan Straka a paní Pospíšilová v úřední dny. Závazné přihlášky k odkoupení bytů – Bytová správa, Palackého 275.


Ing. Karel Jeřábek v.r.
starosta města

Vyvěšeno dne: 23. 6. 1999
Sejmuto dne: 23. 2. 2000


Nabídka prodeje bytových domů ve vlastnictví
Města Nové Město pod Smrkem


 1. Jindřichovická    
 2. Jindřichovická
 3. Jindřichovická
 4. Jindřichovická
 5. Žižkova
 6. Žižkova
 7. Dělnická
 8. Dělnická
 9. Dělnická
 10. Revoluční
 11. Frýdlantská
 12. Lesní
465 (5 bytů)
435 (4 byty)
28 (3 byty)
501 (5 bytů)
306 (4 byty)
479 (4 byty)
323 (2 byty)
117 (2 byty)
329 (5 bytů)
23 (3 byty)
270 (3 byty)
417 (4 byty)
171.600,-- Kč
119.352,-- Kč
109.248,-- Kč
36.086,-- Kč
89.424,-- Kč
73.920,-- Kč
30.419,-- Kč
37.054,-- Kč
90.559,-- Kč
22.880,-- Kč
82.380,-- Kč
109.116,-- Kč


31. 1. 2001 Pospíšilová Jitka v.r.
bytová správa