Územní plán města Nové Město pod Smrkem

Územní plán města Nové Město pod Smrkem

  Městský úřad Nové Město pod Smrkem, jako úřad splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona, oznamuje vydání Územního plánu Nové Město pod Smrkem.

  Zastupitelstvo Nového Města pod Smrkem na svém zasedání 26. června 2019, usnesením č. 2/6ZM/2019, vydalo Územní Plán Nové Město pod Smrkem. Územní plán nabyl účinnosti 2. srpna 2019. V papírové podobě, vč. dokladové dokumentace, je Územní plán uložen na Městském úřadu Nového Města pod Smrkem.

Územní plán města Nové Město pod Smrkem

Územní studie X4 Nové Město pod Smrkem


Územní plán města Nové Město pod Smrkem – předcházející verze