Organizační struktura MěÚ

Organizační struktura Městského úřadu Nové Město pod Smrkem

Ing. Miroslav Kratochvíl

Starosta

  Budova A městského úřadu, Palackého 280, 2. patro, dveře č. 9 (přes sekretariát). Starosta stojí v čele městského úřadu.

Jaromír Pelant

Místostarosta

  Budova A městského úřadu, Palackého 280, 2. patro, dveře č. 9 (přes sekretariát). Zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti.

Ing. Vladislav Petrovič

Tajemník

  Budova B městského úřadu, Palackého 284, 2. patro, dveře č. 20. Je nadřízený všem pracovníkům městského úřadu a plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele ve věcech pracovně–právních. Je pověřen řízením odboru pro správu majetku.


Zaměstnanec podřízený tajemníkovi

  administrace inv. projektů

  pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Jan Kavka, DiS.tel.: 482 360 324


Správní odbor

  Sekretariát a podatelna (budova A městského úřadu, Palackého 280, 2. patro, dveře č. 9) – podávání žádostí, stížností, ohlašovna shromáždění občanů a poskytování informací občanům.

  Matrika (budova A městského úřadu, Palackého 280, přízemí, dveře č. 1) – ohlašovna trvalého pobytu, matriční agenda, svatební obřady, ověřování podpisů, evidence ztrát a nálezů.

  Vedoucí správního odboru (budova A městského úřadu, Palackého 280, 1. patro, dveře č. 7) – majetkoprávní věci, prodej a pronájem pozemků města.

  Přestupky (budova A městského úřadu, Palackého 280, přízemí, dveře č. 2) – přestupková agenda, podání a projednání přestupků.


Finanční odbor

  Finanční odbor zajišťuje kompletní účetnictví, rozpočet a financování města. Vedoucí odboru, účetní pro příspěvkové organizace a mzdy v budově B městského úřadu, Palackého 284, 1. patro. Pokladna, referentka odpadového hospodářství, účetní města v budově A městského úřadu, Palackého 280, přízemí. Podrobnosti o odpadovém hospodářství...


Sociální odbor

  Budova B městského úřadu, Palackého 284, přízemí. Výkon státní správy pověřeného obecního úřadu na úseku sociální péče (rodiny s dětmi staří a postižení občané, nezaměstnaní).

  pečovatelská službaMiluše Plíškovátel.: 482 325 141
  pečovatelská službaGabriela Resselovátel.: 482 325 141
  pečovatelská službaDana Přibylovátel.: 482 325 141
  pečovatelská službaLadislava Kouďovátel.: 482 325 141

  Dům pečovatelské služby, Švermova 301, 463 65 Nové Město pod Smrkem.

  Podrobné informace o Pečovatelské službě...


Odbor výstavby a životního prostředí

  vedoucí odboru výstavby a životního prostředíRadim Suktel.: 482 360 355
  investiční technikMiroslav Fryctel.: 482 360 358
  referentka, životní prostředíMiroslava Volkovátel.: 482 360 357

  Budova A městského úřadu, Palackého 280, 2. patro, dveře č. 11 a 12. Územní řízení (rozhodování o umístění stavby, využití území, o chráněném území, stavební uzávěře, změny územního plánu), stavební řízení (stavební práce na ohlášení, stavební povolení), doprava (povolování úprav a zvláštního užívání komunikací, chodníků a veřejných prostranství), ochrana přírody a krajiny, povolování kácení zeleně, posuzování životního prostředí a ochrany zvířat, včetně ukládání pokut, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana zemědělského půdního fondu.


Odbor správy majetku

  Odbor je rozdělen na dvě oddělení. Oddělení bytové správy je v budově B městského úřadu, Palackého 284, přízemí. Oddělení komunální hospodářství je v budově A městského úřadu, Palackého 280, přízemí.