Vedení města a základní údaje

Město Nové Město pod Smrkem – základní údaje

  adresa:Město Nové Město pod Smrkem
  Palackého 280
  463 65  Nové Město pod Smrkem
  telefon:482 360 320
  e-mail:
  IČ:002 63 036
  DIČ:CZ00263036
  ID DS:63tbyqn

Ing. Miroslav Kratochvíl

Starosta

  Budova A městského úřadu, Palackého 280, 2. patro, dveře č. 9 (přes sekretariát). Starosta zastupuje město navenek, ale z jeho postavení nevyplývají žádné samostatné rozhodovací pravomoci, které by předem nebyly schváleny zastupitelstvem nebo radou města. Není zaměstnanec města.

Jaromír Pelant

Místostarosta

  Budova A městského úřadu, Palackého 280, 2. patro, dveře č. 9 (přes sekretariát). Zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti.