Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

  Město Nové Město pod Smrkem se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

  Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky na doméně www.old.nmps.cz.

Stav souladu

  Tyto webové stránky jsou částečně v souladu, s výše zmíněnými právními normami a standardy WCAG 2.1, z důvodu výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

  Níže uvedený obsah není přístupný, je v nesouladu se zákonem o přístupnosti:
  • Některé dokumenty zveřejňované na elektronické úřední desce, zaslané třetími subjekty, mohou být nepřístupné (skenované strojově nečitelné PDF)
  • Některé odkazy na jiné webové stránky nebo zdroje mohou být časem nefunkční. Takové odkazy odstraníme nebo upravíme, jakmile problém zaregistrujeme.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  Toto prohlášení bylo vypracováno dne 15. září 2019.

  Stav souladu byl kontrolován metodou vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

  Případné dotazy a náměty ohledně přístupnosti a funkčnosti webu můžete zaslat na adresu správce webu .

Doplňující informace

  Dokumenty nebo přílohy ke stažení jsou publikovány ve formátu PDF. Moderní prohlížeče tento formát umí zobrazit nativně, není potřeba instalovat žádné doplňky nebo aplikace.

  Některé dokumenty ke stažení jsou komprimovány do archivů ZIP. Současné operační systémy umožňují práci s archivy ZIP bez nutnosti instalace dalších aplikací.

  Tiskopisy určené k elektronickému vyplnění jsou k dispozici v univerzálním formátu RTF, se kterým lze pracovat v různých operačních systémech i bez velkých a drahých kancelářských editorů jako Office apod.

  Na těchto webových stránkách nepoužíváme cookies, tj. ani cookies tzv. třetích stran, neobtěžujeme tak návštěvníky s potvrzením souhlasu s používáním cookies a nesledujeme aktivity návštěvníků. Nepoužíváme žádné měřící a reklamní sledovací skripty ani sledovací prvky sociálních sítí. Neobtěžujeme čtenáře žádnou formou reklamy.

  Neobtěžujeme čtenáře žádnými notifikacemi, pop-up okny nebo jinými prvky, které by překrývaly obsah stránky. Nepoužíváme systémy CAPTCHA apod. Na webu nejsou prvky s opakovanými animacemi, prudkým pohybem, blikáním, ani zvuky.

  Tyto stránky nejsou závislé na JavaScriptu. Nepoužíváme javascriptové knihovny třetích stran ani externí fonty. JavaScript využíváme jen okrajově, pro komfortnější ovládání a ošetření webových formulářů a pro otevření okna s vybraným obrázkem. Webové stránky jsou plně funkční, ovladatelné a přehledné i v prohlížeči s vypnutým JavaScriptem nebo v prohlížečích bez podpory JavaScriptu.

  Nepoužíváme Flash, Silverlight, Java applety ani jiné podobné technologie, které by vyžadovaly po návštěvnících instalování dalších součástí do operačního systému nebo do webového prohlížeče.

  Webové stránky mají malý datový objem a jednoduchou strukturu, do prohlížeče se stáhnou, zobrazí a reagují během okamžiku. Nezatěžují procesor a paměť výpočty skriptů a animací.

  Neklademe návštěvníkům bariéry, stránky se zobrazí jak v moderních tak i ve velmi starých verzích prohlížečů. Stránky jsou responzivní, nezáleží na rozlišení obrazovky či displeje. Obsah je oddělený od stylu, velikost písma lze snadno přizpůsobit pomocí standardních funkcí pro zvětšování stránky nebo písma v prohlížeči.