Struktura úřadu - detail zaměstnance
Jaromír Pelant
Jaromír Pelant
místostarosta
telefon: +420 482 360 322
mobil: +420 602 409 614
e-mail:
ID DS: 63tbyqn

  Budova A městského úřadu, Palackého 280, 2. patro, dveře č. 9 (přes sekretariát). Zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti.

  Do působnosti místostarosty spadají tyto oblasti: stavební oblast, průběh investičních akcí, opravy komunikací a chodníků, hospodaření hasičů – technika a PHM, psí útulek, veřejná doprava, jízdní řády, odpadové hospodářství, městské byty.


Zpět na samosprávu