Struktura úřadu - detail zaměstnance
Ing. Miroslav Kratochvíl
Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta
telefon: +420 482 360 322
mobil: +420 721 221 840
e-mail:
ID DS: 63tbyqn

  Budova A městského úřadu, Palackého 280, 2. patro, dveře č. 9 (přes sekretariát). Starosta zastupuje město navenek, ale z jeho postavení nevyplývají žádné samostatné rozhodovací pravomoci, které by předem nebyly schváleny zastupitelstvem nebo radou města. Není zaměstnanec města.

  Do působnosti starosty spadají tyto oblasti: ekonomika, monitoring dotací, výkon samosprávy, policie a veřejný pořádek, Teplárenská Novoměstská, Frýdlantská vodárenská, energetika, územní plánování města, školské PO (ZUŠ, MŠ, ZŠ, SVČ „ROROŠ"), PO SRC, cestovní ruch, sociální oblast, městské lesy, kultura, Novoměstské noviny.


Zpět na samosprávu