Historie města v datech
1381 | 1700 | 1804 | 1850 | 1874 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1945 | 1960 | 1980


Historie v datech

  Přehled významných událostí z historie Nového Města pod Smrkem a připojených obcí Ludvíkov pod Smrkem a Hajniště

  1381 – v urbáři frýdl. Panství poprvé uvedena obec Ludvíkov pod Smrkem
  1584 – založení Nového Města Melchiorem z Redernů
  1592 – udělení městských práv a městského znaku
  – založení spolku střelců
  – poprvé se připomíná obec Hajniště
  1599 – založena první pozemková kniha pro NMpS
  1607 – položení základního kamene ke stavbě evangelického kostela
  – povolení ke stavbě dvou mlýnů
  – stavba školy
  – epidemie zemřelo 20 lidí
  1608 – založení cechu tkalců
  – privilegia cechu krejčích
  1683 – ustanovení katolického kněze Václava Josefa Kleinerta
  – privilegia cechu obuvníků
  1688 – znovupovolení tří výročních trhů
  – znovupropůjčení hrdelního práva
  – vybudování popraviště
  1693 – položení základního kamene kvýstavbě kamenné kostelní věže
  1698 – ustanovení novoměstského magistrátu
  1700 – požár zaviněný bleskem, shořelo 14 domů na východní a severní straně náměstí
  1718 – průtrž mračen a velké záplavy
  1725 – krupobití a záplavy
  1731 – založení cechu zámečníků a kovářů
  1737 – hladomor
  1740 až 1745 – průchod vojsk, pustošení, zakládání požárů během slezských válek
  1753 – velký požár, shořelo 113 domů, zůstalo jen 30, zachoval se kostel, velká část Revoluční ulice (Rederngasse), Malá strana, Husova ulice (Hirtengasse) a spodní díl Ludvíkovské ulice
  1754 – opětovně vystavěna radnice a škola
  1765 – reorganizace soudnictví – ztráta hrdelního práva
  1778 – vpád pruských vojsk
  1779 – návštěva císaře Josefa II.
  1780 – přibližně tento rok objevení pramene kyselky kovářem Leglerem
  1784 – v Ludvíkově postavena škola
  1785 – přibližně tento rok dovezeny brambory
  1804 – velké zdražení
  1809 – velký požár – shořelo 30 domů na jižní straně náměstí a v Ludvíkovské ulici
  1813 – průchod polsko–francouzských a ruských vojsk
  1821 – bourání starého a výstavba nového kostela
  1831 – úplné uzavření hranic vojskem pro nebezpečí cholery
  1833 – započato sdlážděním náměstí
  1834 – horké léto, sucho
  1835 – založení cechu truhlářů
  1836 – vybudování velké kašny na náměstí
  1837 – v Novém Městě postavena zděná škola
  1838 až 1840 – výstavba silnice Frýdlant – Nové Město – hranice
  1842 – pořízena sběrna dopisů
  1847 – hladový rok vdůsledku nemoci brambor
  1848 – ustanovení střeleckého praporu místo národní gardy
  1849 – ustanovení okres Soudů – Nové Město příslušelo Frýdlantu
  1850 – rozpuštění magistrátu a volba městské obecní rady
  – sběrna dopisů přeměněna na poštovní expedici
  1852 – zaveden pravidelný denní odvoz pošty do Frýdlantu
  1856 – velký požár, shořelo 22 domů a 7 stodol na severní straně náměstí
  1858 – poslední zpráva o dolování na novoměstském katastru
  1859 – Karel Persch založil v Hajništi porcelánku
  1861 – velká povodeň
  1863 – výstavba první části tkalcovny Ignáce Klingera
  – otevření nového domu střelců
  1866 – průchod a ubytování pruských oddílů
  1867 – výstavba brusírny skla – Josefa Mazela
  1868 – zavedení veřejného osvětlení
  1869 – ustavena četnická stanice
  1874 – povýšení poštovní expedice na poštovní úřad
  1876 – požár v továrně Ignáze Klingera
  – založena porcelánka Josefa Mazela
  – založen divadelní ochotnický spolek
  1878 – v Hajišti postavena zděná škola
  1879 – zemřel přírodovědec a badatel děkan Gottfried Menzel nar. 1798 v Krásném Lese
  1881 – odhalení pomníku Gottfriedu Menzelovi
  – oblastní tělovýchovná slavnost
  – v Hajništi postavena cihelna
  1886 – výstavba silnice Nové Město – Ludvíkov
  – v Novém Městě postaveny jesle
  1887 – epidemie neštovic, při ní zemřelo 45 lidí
  – otevření sokolovny
  – otevřena mateřská škola
  1888 – nové označení ulic
  1890 – založení Zvelebovacího a okrašlovacího spolku
  1890 – sčítání lidu, obyvatel: Nové Město: 4499
  Ludvíkov: 1080
  Hajniště: 370
  1891 – stavba kostelní věže
  – v Ludvíkově postavena škola
  1892 – založení nového hřbitova
  – na Smrku postavena rozhledna Fr. Fritschem
  1893 – otevření lékárny
  1895 – založení evangel. Kazatelské stanice Predigtstation
  – založen dělnický konsumní spolek
  1896 – postavena měšťanská škola v Tylově ulici
  – zavedení vodovodu do domů
  – firma Ig. Klinger postavila šest dělnických domků
  1897 – otevření knihovny Anny Klingerové
  1898 – založena tiskárna
  – založen všeobecný tělovýchovný spolek „Vorwärts“
  – v Ludvíkově otevřen poštovní úřad
  1899 – vyměřování železniční trati Frýdlant – Nové Město – Jindřichovice
  1900 – Hajniště samostatná katastrální obec
  1901 – změna názvu města z Neustadtl na Neustadt an der Tafetfichte
  – otevřeno Mauzoleum Klinger
  – vyhořela úpravna v továrně Ig. Klingera
  1902 – zahájení provozu na železniční trati Frýdlant – Jindřichovice
  – výstavba rybníků
  – otevření starobince (dnes MŠ u kostela)
  – zrušení starého hřbitova u katolického kostela
  1903 – stavba acetylenové plynárny (budova školních dílen)
  1904 – velká vedra a sucho
  – zřízení trafiky
  – 9. prosince založen spolek „Dělnický dům“ („Arbeiterheim“)
  1905 – odhalení pamětního kamene F. Schillera u školy v Tylově ulici
  – připojení na státní telefonní síť
  1906 – dokončení nového vodovodu
  – zřízení spořitelny
  – přemístění sochy sv. Jana známěstí ke katolickému kostelu
  – odhalení pomníku císaři Josefovi II. na náměstí
  1907 až 1908 – okolní lesy napadeny mniškou
  1908 – odhalení pamětního kamene císaři Františkovi Josefovi uměšťanské školy
  1909 až 1911 – stavba městských lázní
  – odhalení pamětního kamene Körnera na Smrku
  1910 – sčítání lidu, obyvatel, domů: Nové Město: 5657 – 837
  Ludvíkov: 1225 – 236
  Hajniště: 628 – 106
  1911 – otevření městských lázní
  – výstavba budovy spořitelny
  1912 – vysvěcení evangel. Kostela
  – otevření městského muzea
  – převzetí nové hasičské zbrojnice
  – 50 ti leté výročí založení tělovýchovného spolku
  1913 – otevření okresního soudu
  – opatření sanitního vozu
  – otevření nové celnice
  – zřízení obecních zahrádek
  – 40. výročí založení dobrovolného hasičstva
  – přeložení cesty do Jindřichovic
  – oplocení panských lesů
  1914 – vycházejí Novoměstské noviny, tištěné v Jablonci n. N.
  1914 až 1918 – 1. světová válka – narukovalo 1174, padlo 213 obyvatel města
  1915 – zavedení lístků na chléb a mouku
  – zabavování nádobí z mědi a niklu
  1916 – odevzdání zvonů z kostela pro válečné účely
  1918 – obsazení města Československým vojskem
  1919 – razítkování bankovek
  – zákaz nošení uniforem střelců, odevzdání pušek
  – obecní volby, poprvé volební právo žen
  – otevření místního kina „Apolo“
  1920 – volby do Národního shromáždění
  1921 – sčítání lidu, obyvatel, domů: Nové Město: 4313 – 851
  Ludvíkov: 1961 – 370
  Hajniště: 474 – 106
  – zavedení veřejného osvětlení
  1922 – upevnění československého znaku na budovu okresního soudu
  – výstavba 2. transf. stanice
  1923 – zotavuje se zde 45 dětí z Berlína
  – obecní volby
  – Sportovní slavnost Ještědsko – Jizerské župy
  1924 – opatření zvonu na hřbitov
  – výstavba lyžařského skokanského můstku na Sviň. vrchu
  1925 – zavedení autobusové přepravy do Raspenavy
  – vysvěcení dvou nových zvonů v katolickém kostele
  – založení novoměstského okresního svazu hasičů
  1927 – hledání nového pramene kyselky v katastru města
  – obecní volby
  – vysvěcení nových zvonů v evangelickém kostele
  – nové uniformy pro střelce
  1928 – volby do okresního a zemského zastupitelstva
  – odhalení pamětního kamene u J… u sokolovny
  1929 – smrt tesaře Franze Fritsche – stavitele rozhledny
  – krutá zima, velký nedostatek vody
  – postavení nových hraničních kamenů – nové vyznačení hranic
  – zavedení autobusového spojení Libverda – Marklissa (dnes Polsko)
  – instalace hodin na evangelickém kostele
  – manévry 44. pěšího pluku v Liberci
  – volby do senátu a Národního shromáždění
  1930 – vydlážděna a zkrášlena dolní strana náměstí
  – rozšíření sítě městského vodovodu
  1930 – sčítání lidu, obyvatel, domů: Nové Město: 4279 – 893
  Ludvíkov: 932 – 212
  Hajniště: 476 – 106
  1932 až 1934 – vybudováno dělnické sportovní hřiště
  1932 až 1935 – velká nezaměstnanost
  1937 – krajský sjezd Rudého dělnického sportovního svazu
  1938 – utvoření Sudetoněmecké župy
  – obecní volby
  1945 – 8. května vstup příslušníků Rudé armády
  1947 – sčítání lidu, obyvatel, domů: Nové Město: 2370 – 893
  Ludvíkov: 418 – 212
  Hajniště: 264 – 106
  1948 – požár radnice
  1949 – v Novém Městě zrušen okresní soud
  1949 až 1952 – bourání staré radnice, úprava náměstí, vysázení stromů kolem náměstí
  1951 – k Novému Městu připojeno Hajniště
  1956 – mimořádní srážková činnost – 1462,6 mm
  1959 až 1961 – generální oprava kina, při ní bylo přestavěno na širokoúhlé
  1960 – připojení samostatné obce Ludvíkov s místní částí Přebytek k Novému Městu
  – územní reorganizace, Nové město součástí Libereckého okresu
  – slavnostní otevření Dělnického domu v Novém Městě
  1961 – sčítání lidu, obyvatel, domů: Nové Město: 2805 – 990
  Ludvíkov: 373
  Hajniště: 255
  1971 až 1973 – rekonstrukce ZDŠ v Tylově ulici
  1972 – vybudována požární nádrž v Novém Městě
  – výstavba včelařsko–chovatelské stanice
  1973 – rekonstrukce domu čp. 300 pro účely Domu soustředěné pečovatelské služby
  – výstavba 54 bytových jednotek závodu Textilana
  1973 až 1975 – výstavba 298 bytových jednotek
  1974 – výstavba veřejného sociálního zařízení
  1975 – výstavby prodejny zeleniny
  – výstavba domu mládeže v Ludvíkově
  – přístavba prodejny potravin v Sokolské ulici
  – výstavba klubovny TJ a bytové jednotky na hřišti TJ
  1976 – otevření obchodního střediska Jizeran
  1978 – úprava domu čp. 841 na Dům pionýrů (dnes Dům dětí)
  1979 – vybudování koupaliště na Přebytku
  1979 až 1982 – výstavba 80 rodinných domů typu OKAL
  1980 – připojení samostatné obce Jindřichovice k Novému Městu (znovu samostatné jsou až po r. 1989)
  1980 – sčítání lidu obyvatel: Nové Město: 3919
  Ludvíkov: 245
  Hajniště: 271
  1981 – rekonstrukce prodejny Obuv
  1982 – výstavby 128 bytových jednotek
  – výstavby mateřské školy v Ludvíkově pro 30 dětí
  – přístavby mateřské školy vNovém městě pro 60 dětí
  – velké sucho, 656,8 mm srážek za rok
  1983 – otevření nově rekonstruované zvláštní školy
  – znovuotevření budovy SZK ROH na náměstí
  1984 – oslavy 400. výročí založení Nového Města
  – přístavby tělocvičny u ZŠ v Tylově ulici
  1985 – výstavba objektu sběrných surovin
  1987 – výstavba prodejny v Ludvíkově
  – zavedení vodovodu do Hajniště
  1989 – otevřena lékárna v nové budově zdravotního střediska
  – otevření hotelu MěděnecDalší části: Nové Město pod Smrkem | Ludvíkov pod Smrkem a Hajniště | Návštěva císaře Josefa II.