Dopravní informace

Jízdní řády, výluky

www.jizdnirady.cz – vyhledavač v jízdních řádech veřejné dopravy IDOS. Pracuje s jízdními řády spojů drážní, autobusové a městské dopravy.

www.iidol.cz – integrovaný dopravní systém IDOL, provozuje KORID LK, Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje. Přehled aktuálních informací: výluky, uzavírky, jízdní řády.

www.swieradowzdroj.pl – jízdní řády bezplatné víkendové linky mezinárodní městské veřejné dopravy Świeradów-Zdrój – Nové Město pod Smrkem


Dopravní informace – uzavírky, nehody

mapa   Aktuální informace o nesjízdných úsecích silnic naleznete na webu www.dopravniinfo.cz, www.mapy.cz nebo www.tudyne.cz. Bohužel ne na všech portálech se vždy zobrazí všechna existující dopravní omezení, proto je lépe projít více portálů.

  Aktuální výluky na železnici lze sledovat na webu Českých drah - výluky. Informace o autobusové dopravě naleznete na stránkách www.csadlb.cz. Integrované informace o omezeních železniční a autobusové dopravy v Libereckém kraji najdete na www.iidol.cz.


Další informace

Informace o plánovaných odstávkách elektrické energie, ČEZ Distribuce, a. s.
Údržbové přestávky televizního a rozhlasového vysílání, České Radiokomunikace