Aktuality podrobněji
30. září 2014
Chodníky v ul. Ludvíkovská, Frýdlantská, Celní
  Vedení města, stejně jako Vás, trápí stav chodníků v našem městě. Od března letošního roku proto spolupracujeme s Ing. Hrádkem a s firmou PROMOS SOSNOVÁ s cílem podat žádosti o dotace na výstavbu chodníků v ul. Ludvíkovská, Frýdlantská a Celní.

  V této chvíli je zpracovaná projektová dokumentace ve stadiu pro územní řízení na ulice Frýdlantská a Ludvíkovská. Rozhodnutí o umístění stavby (chodníků) najdete na úřední desce. Potíže nám nyní způsobuje požadavek KSS LK na provedení revize stávajících dešťových kanalizací v obou ulicích. Pasport těchto kanalizací neexistuje a nikdo neví, kdo je vybudoval a kudy vedou. Objednána je kamerová prohlídka, ale před tím musí dojít k vyčištění. Pokud bude nutná jejich rekonstrukce, tak to bude další komplikace, další zvýšené náklady…

  Času je velmi málo, vše směřujeme k podání žádostí o dotace v roce 2015. V této chvíli zatím ještě nepracujeme na projektování chodníku v Celní ulici. Tyto práce plánujeme na rok 2015, s možnou výstavbou v roce 2016.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města


Zpět na aktuality