Aktuality podrobněji
30. března 2007

Díky aktivnímu přístupu vedoucího odboru zdravotnictví krajského úřadu pana Jiřího Benedikta a zástupců VZP MUDr. Miloslava Ferlese a Ing. Jana Petříčka (ředitel krajské pobočky v Liberci) byly uvolněny regulační mechanismy na výkonnost MUDr. Jiřímu Žáčkovi. Ten se zavázal na krátké přechodné období do doby, než bude ve výběrovém řízení nalezen nový lékař, zajišťovat péči také občanům, evidovaným v kartotéce u paní MUDr. Hany Semerákové. V její bývalé ordinaci bude k dispozici zdravotní sestra, která bude poskytovat z kartotéky zdravotní dokumentaci. Pro pacienty bude postup takový, že nejprve ohlásí svou návštěvu v původní ordinaci MUDr. Semerákové a dle pořadí pak půjdou k MUDr. Žáčkovi.

Z důvodu velkého vytížení MUDr. Žáčka prosíme občany o pochopení této nepříjemné situace, o jejich shovívavost a trpělivost. Zároveň žádáme, aby si občané plánovali návštěvu lékaře s dostatečným předstihem před koncem ordinační doby, neboť MUDr. Žáček musí včas přejíždět do své další ordinace ve Frýdlantu.

Tento nepříjemný stav by měl trvat maximálně dva měsíce, než bude ukončeno již třetí výběrové řízení. Poslední zprávy naznačují, že zájemce o provozování ordinace se již objevil. Děkuji za trpělivost a pochopení této situace, kterou nezavinilo Město, ale je způsobena kritickým nedostatkem praktických lékařů. Ten je důsledkem velmi náročného a dlouhodobého systému jejich vzdělávání a problematických vztahů se zdravotními pojišťovnami.

Pavel Smutný


Zpět na aktuality