Aktuality podrobněji
29. září 2014
Drobné kulturní památky
  Naše město získalo dvě dotace na obnovu drobných kulturních památek. První je od Libereckého kraje ve výši 41 456 Kč a je za ní opravován Müllerkarlkreuz v Ludvíkově pod Smrkem. Druhá, ve výši 100 000 Kč, je od Ministerstva kultury na opravu Halbigova kříže.

  Halbigův kříž se nachází u katolického kostela v Novém Městě pod Smrkem. Jedná se o kulturní památku vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek. Restaurátorské práce provádí BcA. Jan Fedorčák z České Lípy. Celková oprava bude stát 133 975 Kč. Oprava Müllerkarlkreuze bude stát 59 255 Kč. Obě památky budou na svých místech již začátkem října a celkové dokončení bude do 31. října 2014. Kdo by měl zájem o nahlédnutí do restaurátorských zpráv, tak je to možné na MěÚ u pana Kavky.

  V našem městě přibyde i jedna nová památka – krásný Schäferův kříž, který ležel rozvalený v mokřině na konci města. Na jeho opravu rovněž přispěl Liberecký kraj a naše město. Bude umístěn na konci města, po levé straně směrem na Ludvíkov pod Smrkem. O příspěvek na jeho restaurování požádal novoměstský Okrašlovací spolek. Tento kříž bude na svém místě rovněž v říjnu.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města


Zpět na aktuality