Aktuality podrobněji
29. června 2009
Připravuje se síť Singltrekových stezek
singltreková stezka
  Unikátní projekt, který dosud nemá v kontinentální Evropě obdoby, se začíná realizovat v okolí našeho města. Lesy ČR připravují 1. etapu výstavby singltrekových stezek. Jejich délka bude 12,5 km a dokončeny budou letos na podzim. Současně probíhají přípravné práce pro 2. etapu výstavby, která by měla zajistit vznik rozsáhlé sítě singltreků, která nabídne návštěvníkům vyžití i na více dnů. Potřebné prostředky se pokusí získat Svazek obcí Smrk spolu s Lesy ČR z dotačních zdrojů Evropské Unie.


singltrek   singltrek   singltrek   singltrek  
Tisková zpráva
  Svazek obcí Smrk (Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda) obdrží z Fondu mikroprojektů regionu Nisa v rámci programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polsko Cíl 3 dotaci ve výši 24 530 EUR (650 000 Kč) na zpracování technické dokumentace pro další rozšíření stezek pro terénní cyklistiku, tzv. singltreků o 40 km v oblasti Nového Města pod Smrkem a Lázní Libverdy přes hranici do polského Świeradówa-Zdróje. O přidělení finančních prostředků rozhodl dne 16. 6. 2009 Euroregionální řídící výbor FMP. Svazek obcí Smrk vloží do tohoto projektu svůj vlastní podíl ve výši 4 329 EUR (114 718 Kč).

  Projekt navazuje na prvních 12,5 km stezek, jejichž výstavba probíhá v současné době díky investici Lesů České republiky s. p. v okolí Lázní Libverdy a Nového Města pod Smrkem a které budou zpřístupněny veřejnosti již na podzim 2009.

  Ve výběrovém řízení na zpracování technické dokumentace uspěla ČEMBA (Česká mountainbiková asociace), která spolupracuje s jedním z největších světových expertů na singltreky Daffydem Davisem z Walesu. Davis, který projektoval singltreky ve Walesu, Kanadě, japonském Naganu i v londýnském olympijském parku byl za svou práci povýšen britskou královnou do šlechtického stavu.

  Tato technická dokumentace bude podkladem pro realizaci stavební části singltreků. Lesy ČR, Svazek obcí Smrk, Město Świeradów-Zdrój a Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Świeradów uzavřeli letos v červnu partnerství, v rámci kterého připravují společný projekt a v listopadu 2009 požádají o finanční dotaci z prostředků EU v rámci programu přeshraniční spolupráce CÍL 3 Česká republika – Polsko.

  Singltreky jsou úzké přírodní stezky vinoucí se terénem po vrstevnicích a splývající s krajinou. Jsou velmi šetrné k přírodě, pro jejich výstavbu je třeba pouze minimální množství dodatečného stavebního materiálu, vyžadují minimální údržbu a jsou určeny širokému spektru cyklistů, kteří preferují neasfaltové komunikace a kteří vyhledávají zážitky z užšího kontaktu s přírodou. Ve vztahu k vynaloženým výrobním prostředkům a provozním nákladům jsou singltreky vyjímečným produktem cestovního ruchu svojí vysokou efektivitou.

  Singltreky účelně rozvíjí rekreační funkci lesa. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že podobné projekty dokázaly přitáhnout i do málo navštěvovaných a vzdálených oblastí velký počet cyklistů a i u místních obyvatel probudily zájem o terénní cyklistiku. Kvalitní singltreky přitahují uživatele po všechna roční období, kdy jsou sjízdné.

  Celý projekt si klade za cíl vytvořit v této příhraniční oblasti první síť účelově navržených singltreků v kontinentální Evropě o celkové délce více jak 50 km a přilákat do této atraktivní, ale dosud turisticky málo využívané části Jizerských hor větší počet návštěvníků. Dalším cílem projektu je rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím zvýšené návštěvnosti tohoto regionu.

V Novém Městě pod Smrkem dne 29.6.2009
Blanka Nedvědická

Více informací o Singltreku


Zpět na aktuality