Aktuality podrobněji
26. září 2016
Vandal poškodil stromy v chráněném území
lesopark   SFŽP schválil Novému Městu pod Smrkem dotaci 300 tis. Kč na projekt „VKP lesopark Nové Město pod Smrkem – stabilizace stromů a podpora osídlení veverkou obecnou“. Dřeviny zde patří do kategorie městská zeleň v intravilánu, vyrůstající ve zvláště chráněném území, v registrovaném významném krajinném prvku (VKP), a řadí se tedy mezi jedny z nejcennějších.

  Během realizace projektu, při provádění ošetření 47 stromů odbornou dendrologickou firmou, bylo zjištěno poškození 16 kusů stromů (lípa, javor, habr, dub) starých cca 100 let a 9 ks lip starých 15 - 20 let navrtáním kořenových náběhů u paty kmene do hloubky cca 15 cm. Na poškozených stromech bylo zjištěno 4 až 7 návrtů, z některých otvorů vytékala zapáchající látka. Podle arboristy se jedná nejspíše o totální herbicid. Při bližším ohledání bylo zjištěno, že téměř každý z návrtů byl dobře zamaskován mechem, trávou nebo kůrou a zároveň označen hřebíčkem tak, aby ho bylo možné nalézt i potmě. Otvory byly dle odborníka navrtány přibližně před 6 až 12 měsíci. Podle výtoku z jednotlivých návrtů je zřejmé, že pachatel zalévá návrty uvedenou látkou pravidelně. Pokud jde skutečně o herbicid, ten působí tak, že prostupuje do vodivých pletiv stromu a tím dochází k jeho postupnému odumírání (strom uschne).

  Dva stromy (lípy) jsou již v současné době v kritickém stavu a jejich poškození je nenapravitelné. Odhadovaná škoda u těchto dvou stromů je celkem 100.000 Kč. U ostatních navrtaných stromů lze dle odborníka očekávat jejich postupné odumírání v průběhu několika následujících let. V případě, že skutečně dojde k jejich odumření, vznikne městu Nové Město pod Smrkem odhadovaná škoda ve výši 850.000 Kč. Pachatelovi hrozí za trestný čin poškození cizí věci trest odnětí svobody až na jeden rok. Pokud odumřou i další stromy, vznikne značná škoda, za kterou hrozí odnětí svobody až na tři roky.

  Pokud jste v lesoparku zaznamenali podezřelou činnost pachatele, prosíme o poskytnutí informací místnímu oddělení Policie ČR.

  Reportáž ČT24: Vandal navrtal do 25 stromů chemikálie


Zpět na aktuality