Aktuality podrobněji
25. října 2011
Dostavba kanalizace
  Dne 14. 10. 2011 schválila Mezirezortní komise MZe dotaci na dostavbu kanalizace v našem městě ve výši 45 % uznatelných nákladů, tj. 12 274 787 Kč.

  Tímto krokem byla završena snaha našeho města získat finanční prostředky na dostavbu kanalizace.

  S přípravou akce se započalo v roce 2007 zadáním projekčních prací, následovalo neakceptování žádosti na SFŽP v roce 2009, v prosinci 2010 byla podána nová žádost na MZe, v srpnu 2011 bylo výběrové řízení na zhotovitele stavby (vyhrála firma Strabag, a. s., s cenou 31 194 676, 84 Kč), rovněž v srpnu 2011 byla schválena dotace LK ve výši 10 % uznatelných nákladů, tj. 2 727 730 Kč a konečně, v říjnu 2011, byla chválena dotace MZe.

  Po podepsání rozhodnutí o přidělení dotace (27. 10. 2011) budou následovat další nezbytné kroky: vyřízení úvěru (ve výši cca 16 milionů Kč), projednání a schválení v ZM, jednání se zhotovitelem stavby – určení harmonogramu stavby, zahájení výstavby (1. 11. 2011 – 30. 6. 2013), informování občanů o postupu dostavby, archeologický průzkum, řešení uzavírek, dořešení souladu s rekonstrukcí vodovodu, s event. plynofikací a mnoho a mnoho dalšího…

  O všech aktivitách týkajících se dostavby kanalizace se budeme snažit pravidelně informovat na našich webových stránkách, prostřednictvím novin, rozhlasu, dopisů a osobním jednáním.

  S konkrétními dotazy se můžete obracet na p. Fryce – investičního technika (tel.: 482 360 358, e-mail: ) a Mgr. Žákovou – místostarostku (tel.: 482 360 322, mobil: 721 221 840, e-mail: ).

Plán dostavby


Zpět na aktuality