Aktuality podrobněji
23. března 2011
Návštěvní kniha byla zastavena
  Původním záměrem zavedení návštěvní knihy na webové stránky města bylo poskytnout další možnost, jak získat informace. Měla sloužit především návštěvníkům města, ale i místním občanům, kteří hledají informace, chtějí navázat kontakt, mají náměty, připomínky, či chtějí zodpovědět dotaz. Po necelých třech letech relativně kultivovaného fungování bez nutnosti zásahů administrátora, se z této platformy stalo živelné anonymní diskusní fórum s častým porušováním základních pravidel slušného chování.

  Z důvodu nenaplnění očekávání a původního záměru, byla návštěvní kniha rozhodnutím Rady města zastavena. Se svými náměty, připomínkami a dotazy, se však nadále můžete obracet na příslušné úředníky, či vedení samosprávy.


Zpět na aktuality