Aktuality podrobněji
13. srpna 2012
Zpráva o kurzu „Pečovatelka o děti“
  Ve dnech 14. 5.–1. 6. 2012 proběhl ve frýdlantském výběžku (konkrétně v Novém Městě pod Smrkem) kurz „Pečovatelka o děti“, pořádaný projektem: Rovné příležitosti pro Frýdlantsko. Kurz byl pro účastnice bezplatný, zaměřený zejména na nezaměstnané ženy a ženy po mateřské dovolené, kterým by zvýšená kvalifikace mohla pomoci v uplatnění na trhu práce. Nutno zmínit, že poptávka o účast v kurzu byla daleko větší, než možná kapacita.

  Celkem se zúčastnilo 12 žen (3x Nové Město pod Smrkem, 2x Frýdlant, 2x Bílý potok, 1x Hejnice, 1x Jindřichovice, 1x L. Libverda, 1x Raspenava, 1x Řasnice), které kurz v plném rozsahu absolvovaly. Z toho 10 nezaměstnaných – 4 dlouhodobě, 2 brzy končící MD. Některé ženy měly pouze základní dosažené vzdělání.

  Obsahem kurzu bylo: pedagogicko-psychologické zásady, vývojová psychologie, 1. pomoc, význam her při práci s dětmi, výživa dětí, dětské nemoci, atd. Součástí byla také praxe, většinou v místě bydliště. Účastnicím byl poskytnut příspěvek na hlídání dětí, příspěvek na dopravu a občerstvení. V rámci kurzu byl dostatečný prostor ke sdílení a hovorům, týkajících se problematiky nezaměstnanosti ve frýdlantském výběžku.

  K naší radosti hodnotily účastnice kurz jako velmi prospěšný, užitečný a příjemný, s dobrou atmosférou (z výsledků závěrečných dotazníků). Jako velice úspěšnou vidíme skutečnost, že v návaznosti na kurz se podařilo 2 ženám předběžně vyjednat pracovní místo asistentky v MŠ. Tyto 2 pracovní možnosti plánuje projekt RP pro Frýdlantsko finančně podpořit. I další absolventky mají zájem se uplatnit.

  Pro velkou úspěšnost zvažujeme možnost akreditace kurzu a jeho opakování. Na podzim 2012 je také plánován rekvalifikační kurz Pečovatelka v sociálních službách.

Za RP pro Frýdlantsko Sylva Bukovská, organizátorka kurzů.


Zpět na aktuality