Aktuality podrobněji
21. září 2009
STV GROUP pomáhá zachraňovat
auto pro hasiče
  Firma STV GROUP, která se zabývá delaborací munice v bývalém vojenském prostoru v Hajništi, věnovala automobil naší Jednotce sboru dobrovolných hasičů. Devítimístné osobní auto bude vyjíždět k zásahům, ke kterým není nutný výjezd cisterny, ale postačují pouze osoby s potřebným vybavením. Jde např. o živelné události (vichřice, povodně) nebo autonehody. Automobil budou využívat pro dopravu na různé soutěže a zájezdy i jiné příspěvkové organizace města.

  Město Nové Město pod Smrkem ze svého rozpočtu financuje činnost dvou Jednotek sboru dobrovolných hasičů. Jednotky jsou v Novém Městě pod Smrkem a Ludvíkově pod Smrkem. Ročně Město poskytuje na zajištění jejich činnosti více než 800 tis. Kč. Akceschopnost jednotek je však velice závislá na dostupné technice, kterou Město není schopno bez různých dotací prakticky obnovovat.

  Nedávno nastala nepříjemná situace díky velmi starému vozidlu Avia pro přepravu osob k zásahu, které již nebylo možné připravit na technickou kontrolu a vozidlo tedy bylo bez platného Technického průkazu. Hasiči ale nutně potřebují vozidlo pro přepravu osob a materiálu k místu zásahu, neboť počet míst v cisternovém voze je nedostatečný.

  Velký význam udržování akceschopnosti našich jednotek si uvědomili představitelé firmy STV GROUP, kteří se rozhodli pomoci. Děkujeme vedení firmy STV GROUP za hodnotný příspěvek k ochraně a bezpečnosti obyvatel nejen našeho města, ale i celého Frýdlantska.


Zpět na aktuality