Aktuality podrobněji
21. května 2014
Česko-polské centrum krizového řízení
  Město Leśna realizuje ve spolupráci s partnery projektu (Město Nové Město pod Smrkem, Obec Jindřichovice pod Smrkem) společný projekt s názvem „Vytvoření Česko-polského centra krizového řízení”. K rozhodnutí realizovat projekt dospěly partnerské obce na základě vyskytujícího se rizika vzájemného ohrožení živelnými pohromami v příhraničních oblastech.

  Hlavním cílem projektu je vznik Česko-polského centra krizového řízení v Leśne pro zvýšení bezpečnosti a posílení vzájemné pomoci při krizových situacích. Doprovodné aktivity si kladou za cíl výměnu zkušeností a profesních znalostí mezi záchrannými službami po obou stranách hranice. Část těchto aktivit je namířena na žáky základních škol z partnerských měst.

  Součástí projektu jsou tyto aktivity:

  • Informační schůzka – představení projektu, jeho cílů, analýza realizačního plánu taktických cvičení.
  • Profesionální taktická cvičení v Jindřichovicích s cílem připravit jednotky požární ochrany na likvidaci požáru a provádění záchranných akcí. Realizační plán cvičení byl vypracován během přípravy projektu česko-polským projektovým týmem. Realizace tohoto projektu umožní uvést do života Zásady poskytování vzájemné podpory a pomoci plynoucí z realizace předchozího projektu.
  • Semináře o bezpečnosti s názornými ukázkami, které jsou organizované česko-polským týmem v Základní škole ve Smolníku, Novém Městě pod Smrkem a Jindřichovicích pod Smrkem.

  Realizace projektu přispěje ke zvýšení efektivity výkonu služby po obou stranách hranice, napomůže součinnosti záchranné služby a umožní výměnu profesních zkušeností. Česko-polské centrum krizového řízení bude představovat optimální zázemí jak administrativně-technické, tak výchovně-vzdělávací pro organizování specializovaných školení a cvičení.

Projekt č. PL.3.22/3.3.01/13.03961 : „Vytvoření Česko-polského centra krizového řízení” zrealizovaný na základě smlouvy č. PL.3.22/3.3.01/13.03961/ERN-296 ze dne 06.02.2014.

hasiči   hasiči   hasiči   hasiči  logo Nysa

banner CZ-PL Cíl 3 2013 a EU Evropský fond pro regionální rozvoj

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Nisa.


Zpět na aktuality