Aktuality podrobněji
21. ledna 2008
Ceny vodného a stočného pro rok 2008
Frýdlantská vodárenská společnost
  Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. zajišťuje dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro obyvatele Frýdlantského výběžku. Společnost působí na území 4 měst a 12 obcí Libereckého kraje, ve kterých žije více než 23 tisíc obyvatel. Dne 18. prosince 2007 se konalo zasedání dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., která je složena ze starostů 16 obcí frýdlantského výběžku. Dozorčí rada schválila cenu vodného a stočného pro rok 2008 takto:
  • vodné 22,47 Kč s DPH/m3
  • stočné 34,81 Kč s DPH/m3
  Uvedené ceny vstoupí v účinnost dnem 1. ledna 2008.

  Vedení FVS si uvědomuje, že každé zvyšování cen je pro spotřebitele nepříjemné a proto se snaží nezatěžovat občany více, než je bezprostředně nutné a více, než je obvyklé u srovnatelných subjektů. Současné navýšení cen odráží pouze změny v cenách dodávaných služeb a zvýšení DPH. Celkový dopad na 4 člennou rodinu s průměrnou spotřebou (150 m3/rok) by měl být 719 Kč za rok.

  Porovnání vývoje cen Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (FVS) a Severočeské vodárenské společnosti, a.s. (SVS):

FVS SVS
vodné stočné vodné stočné
2005 cena [Kč/m3]
bez 5% DPH
19,29 26,53 24,83 21,30
navý­šení [%] 24,9 39,2 10,2
2006 cena [Kč/m3]
bez 5% DPH
20,15 28,27 26,83 23,22
navý­šení [%] 4,5 6,6 8,1 9,0
2007 cena [Kč/m3]
bez 5% DPH
20,48 29,50 28,13 24,37
navý­šení [%] 1,7 4,4 4,8 4,9
2008 cena [Kč/m3]
bez 9% DPH
20,61 31,93 29,56 25,78
navý­šení [%] 0,6 8,2 5,1 5,8

  Zvýšení cen vodného a stočného je způsobeno

  • zvýšením cen elektrické energie o 15 %,
  • zvýšením cen za povrchové vody o 9 %,
  • zvýšením cen za čištění odpadních vod na ČOV Frýdlant, kterou provozuje společnost Slezan Frýdek-Místek, a. s., o 8 %
  • zvýšením mezd zaměstnanců FVS o 5 %
  • u koncových odběratelů zvýšením sazby DPH o 4 %