Aktuality podrobněji
19. ledna 2012
Dostavba kanalizace
  V pátek 13. ledna 2012 se sešli zástupci města se zhotovitelem „Dostavby kanalizace“ (firma Strabag, a. s.) a jednali o časovém harmonogramu této akce. V této chvíli je domluven přibližně tento postup prací:

1.Blahoslavova, Jizerská, Zahradní, Růžová, U Lesa  březen až duben 2012
2.Revoluční, Továrníkvěten 2012
3.Švermova, Nádražní, Ondříčkova, Mlýnskáčerven až srpen 2012
4.Ludvíkovskásrpen až říjen 2012
5.B. Němcové, 5. květnaříjen až prosinec 2012
6.Frýdlantskábřezen až květen 2013
7.Celní, Jindřichovická, Plovárenská, Bělohorská,
V Lukách, Ludvíkovská, Kmochova
duben až červen 2013

  V této chvíli je důležité, aby občané, kteří ještě nezaplatili za projekt přípojky, uhradili částku 3 000 Kč v pokladně města a vyzvedli si zpracovaný projekt u pana Fryce na OVŽP. Také ti, kteří už projekt uhradili a ještě ho nemají, si ho mohou vyzvednout.

  Vlastníci nemovitostí si podle harmonogramu prací mohou začít plánovat budování a vlastní výstavbu své přípojky. Po dokončení jednotlivých etap bude možné připojení.

  O úhradách přípojek ve veřejných částech (původně plánováno max. 7 000 Kč za přípojku) rozhodne ZM.

  Všechny, kterých se dostavba kanalizace týká, budeme průběžně informovat dopisem nebo společnými schůzkami.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města 


Zpět na aktuality