Aktuality podrobněji
18. dubna 2014
Konec uzavírky Ludvíkovské ulice
  Od pondělí 21. dubna 2014 bude opět plně průjezdná Ludvíkovská ulice. Pokud se nestane nic mimořádného, tak by měl být dokončen asfaltový povrch v celé délce a šířce. Autobusy budou jezdit po původních trasách a odjíždět z řádných zastávek. Vše se vrátí do normálního provozu.

  Ludvíkovská ulice byla opravena podle požadavků Krajské správy silnic LK. Je majetkem Libereckého kraje. Bohužel se nepodařilo prosadit některé naše požadavky, které by vedly ke zlepšení jejího stavu. Silnice je bez podkladních vrstev, pod povrchem není opravena dešťová kanalizace, která je v dezolátním stavu. Je otázkou času, jak dlouho nový povrch vydrží. Obavy jsou spojené i s budoucím vysokým zatížením silnice, kdy přes naše město povedou objížďkové trasy, které budou souviset s opravou silnice mezi Frýdlantem a Raspenavou. Na našem nesouhlasu nebude záležet, rozhodnutí bude vydáno, je to jediná možná objízdná trasa.

  V souvislosti se zprůjezdněním Ludvíkovské ulice jsme žádali i o opravu jejího pokračování směrem na Ludvíkov pod Smrkem a Přebytek. Oprava byla přislíbena.

  Všechny jistě zajímá, co bude s chodníky podél této ulice. Je zadáno zpracování projektové dokumentace, v roce 2015 budeme žádat o dotaci na vybudování chodníku po obou stranách silnice. Vše závisí na finančních prostředcích. V letošním roce začínáme splácet úvěry na kanalizaci a práce s ní související. Jedná se celkem o 22 miliónů korun, které musíme splatit do 8 let. Budovat chodníky proto můžeme jen za pomoci dotačních peněz.

  Děkujeme všem za trpělivost a pochopení spojené s opravou Ludvíkovské ulice. Jsme si plně vědomi všech nepříjemností s tím spojenými. Objížďková trasa byla „příšerná“, ale to jsme nemohli ovlivnit. Původně bylo majitelem silnice přislíbeno, že bude na podzim opravena. Teprve na začátku roku jsme se dozvěděli, že tomu tak nebude, že bude její kompletní rekonstrukce až v roce 2016… Ani provizorní opravy nebylo jednoduché zajistit…

  Přeji nám všem, aby silnice co nejdéle vydržela a abychom se v budoucnu dočkali její rekonstrukce v celé délce vedoucí přes naše město.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města


Zpět na aktuality