Aktuality podrobněji
16. listopadu 2017
Dotazník pro analýzu kvality řízení školských zařízení
  V roce 2018 končí paní ředitelce Mateřské školy, Základní umělecké školy a Střediska pro volný čas dětí a mládeže (DDM) šestileté funkční období (ředitelce Základní školy končí až v roce 2019). Zřizovatel (Rada města) může ředitelku potvrdit ve funkci pro nové funkční období nebo může vyhlásit konkurz.

  Před rozhodnutím o potvrzení ředitelky nebo vyhlášení konkurzu je doporučeno provést analýzu kvality řízení školského zařízení. Pomocí elektronického dotazníku chce zřizovatel získat širší spektrum názorů, proto žádáme veřejnost o spolupráci při analýze. Pokud máte k dění v některém z těchto školských zařízení nějaký vztah, zveme Vás k jeho hodnocení a vyjádření svých názorů. Většina odpovědí je nepovinných. Když si nebudete některou odpovědí jistí, odpovědět na ni nemusíte. Dotazník vyplňte a odešlete pouze jednou. Pokud bude ze stejného zařízení (IP adresy) odesláno více vyplněných dotazníků, zaregistrován bude pouze první. Elektronické dotazníky budou aktivní do 30. listopadu 2017.

Odkazy na dotazníky:


Zpět na aktuality