Aktuality podrobněji
15. prosince 2008
Nový bytový dům je dokončen
bytový dům
  Proběhla kolaudace bytového domu Frýdlantská 59 a obslužné komunikace. Po 1,5 roce od zahájení demolice původní ubytovny po bývalé Textilaně se do nových bytů začínají stěhovat první nájemníci. Navzdory mnoha problémům se tedy podařilo dům s 39 byty dokončit alespoň jako dárek pod stromeček.

  Pro výstavbu byla získána dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 21,5 mil. Kč. Byty jsou určeny pro příjmově vymezené osoby, tedy pouze pro občany s příjmy nižšími, než je 0,8 násobek, či domácnosti s příjmy nižšími než je 1,5 násobek průměrné mzdy v ČR. Tyto podmínky však naprostá většina zájemců splňuje a Rada města již rozhodla o přidělení téměř všech bytů.

  Obslužná komunikace byla vybudována s pomocí dotace ve výši 2 mil. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj z Programu podpory bydlení.Zpět na aktuality