Aktuality podrobněji
14. října 2008
Tabulový kámen
Tabulový kámen
  Na Smrku byl odhalen Tabulový kámen. Místo, kde se kdysi stýkaly hranice tří zemí – Čech, Horní Lužice a Slezska, nyní připomíná nově instalovaný kámen s pamětní deskou. Lze sem dojít od hraničního přechodu po pěšině, která vede dolů podél hranice až k hraničnímu patníku č. 64/4.

  Na podnět Hanse Kleckera ze Žitavy – znalce historie, tradičních zvyků a nářečí Horní Lužice, provedli instalaci dobrovolně a zdarma pan Karel Nádeník, pan Jaroslav Čech a Ing. Karel Jeřábek.

O historii Tabulového kamene
mapa
  V roce 1628 nechal Albrecht z Valdštejna na vysoký smrk stojící na zemské hranici upevnit tabulku se svým znakem a letopočtem 1628. Označovala hranici mezi panstvími. V roce 1790 smrk vyvrátila bouře. Název smrku „Tafelfichte“ (Tabulový smrk) pak přešel na celou horu, které se původně říkalo Heidelberg. Na místě vyvráceného smrku byl umístěn hraniční kámen. Lidé mu říkali Tafelstein - Tabulový kámen.

  Na tomto místě byla hranice Čech, Horní Lužice a Slezska pravděpodobně již od roku 1348, kdy Karel IV. ustanovil Země koruny české. Od roku 1742, kdy se Rakousko muselo vzdát Slezska ve prospěch Pruska, to bylo místo trojmezí Rakouska, Saska a Pruska. Do roku 1815 se zde také stýkaly hranice tří panství - frýdlantského, meffersdorfského a greiffensteinského.


Zpět na aktuality