Aktuality podrobněji
13. listopadu 2007
Proč nepálit domovní odpad doma?
kouřící komíny
  Během dlouhých sychravých podzimních večerů se často vlivem inverzní situace usazuje ve městě mlha. Pokud jste nuceni jít ven, je vám jistě velice nepříjemné, když musíte dýchat vzduch, prosycený kouřem z komínů.

  Obzvláště dusivý vzduch se nachází v okolí domů, kde někteří občané spalují odpad z domácnosti. Tito lidé se přitom vystavují riziku přestupkového řízení, ve kterém jim může být uložena pokuta až do výše 30 000 Kč za obtěžování okolí nadměrným pachem.

  V každé domácnosti vzniká zákonitě domovní odpad. V ideálním případě ho lidé roztřídí. Máme tu kontejnery na plastové lahve (PET – polyethylentereftalát), sklo, papír, kartony a směsné plasty (PE-polyethylen, PP-polypropylen, PS-polystyren). Výhodou tříděného odpadu je možnost ho dále zpracovat a využít např. jako výplně bund a spacáků, do autopotahů, pro výrobu laviček a dokonce i nábytku. V méně ideálním případě ho lidé nahází do směsného odpadu, ale naprosto nejhorší variantou je jeho spálení doma v kamnech či kotli.

  Spálením se odpadu nezbavíme, jen jeho část převedeme do plynné formy, a zbytek do škváry a popílku, které obsahují dioxiny, PCB (polychlorované bifenyly) a další nebezpečné chemické látky. Teplota v takovémto zařízení je nízká a vzhledem k nedostatečnému přísunu kyslíku, dochází k nedokonalému spalování. Tak vzniká mnoho jedovatých i karcinogenních látek.

  Pálíme-li třeba takové dřevo ze starého nábytku, dřevotřísku, staré palety, či PVC (polyvinylchlorid), vznikají dioxiny. Z chemického hlediska jde o obecný název skupiny toxických polychlorovaných organických heterocyklických sloučenin. Již minimální množství může mít pro člověka neblahé následky. Jedná se především o alergie, poškození nervové, ledvinové či jaterní tkáně. Velmi špatně se v přírodě rozkládají a naopak dochází ke kumulaci (hromadění) v organismech. Pravidelný „přísun“ těchto látek je živnou půdou pro rozvoj rakovinného bujení, genetických mutací a způsobují i neplodnost. Pálením plastů a PET lahví se uvolňují do ovzduší ftaláty, které se používají jako změkčovadla právě pro výrobu plastů. Tyto látky poškozují především ledviny a játra. Hromadí se v těle a následkem mohou být vrozené vady.

  Při spalování PVC vzniká fosgen (dichlorid karbonylu). Při vdechnutí dochází k reakci a fosgen se rozkládá na kyselinu chlorovodíkovou (HCl), která leptá sliznice. Při nižších koncentracích způsobuje dýchací potíže, při vyšších dokonce i smrt. Fosgen se dříve používal jako bojová chemická látka!!! V případě, že se chceme zbavit v kamnech koberců, tapet nebo dřevotřísky, uniká do vzduchu formaldehyd (metanal). Ten má na svědomí rakovinné bujení, vývojové mutace, dráždí oči a plíce. Také způsobuje alergie.

  Toto je pouze malý výčet následků neodborného domácího pálení odpadků. Jen my sami rozhodujeme o svém zdraví a zdraví našich dětí. Není přeci jen lepší těmto zdravotním problémům předcházet a odpad třídit nebo rozměrné druhy odpadů zdarma uložit do sběrného dvora?! Pro ty občany, kteří i nadále budou ohrožovat zdraví svých sousedů, trvá možnost uplatnění sankcí.


Zpět na aktuality