Aktuality podrobněji
13. května 2013
Kanalizace
  Začalo jaro a my pokračujeme v dostavbě kanalizace.

  Práce byly zahájeny v ulicích Jindřichovická, vrchní části Ludvíkovské, V Lukách, v Bělohorské, v Nerudově a v Celní.

  Výstavbu firmě Strabag, a. s., v této chvíli komplikuje především skalnaté podloží v ulici Jidřichovická, kde se práce velmi zpožďují. Výkopové práce pokračují hodně pomalu, protože se skála musí po kouscích rozbíjet. Zbývá posledních pár metrů, ale ty jsou bohužel nejhorší. Nechceme použít nejtěžší techniku, nebo pyrotechniku, protože by to mohlo ohrozit stabilitu přilehlých nemovitostí.

  Doufáme, že se práce v této ulici podaří dokončit do 20. května 2013. Všichni pro to děláme maximum. Jsme si vědomi komplikací pro obyvatele v této ulici, pro návštěvníky Singltreku pod Smrkem i obyvatele Jindřichovic pod Smrkem a Dětřichovce, pro které to znamená objížďku.

  Všem děkujeme za trpělivost.

  Z Jindřichovické ulice se stavební práce přesunou do ulice Plovárenské. I v ní předpokládáme bohužel skalnaté podloží…

  Dalším problémem je spodní část ulice Ludvíkovské, kterou jsme nestihli na podzim dokončit. Pokračovat můžeme až nyní, protože situaci komplikovala uzavírka silnice v Raspenavě a s tím spojená objížďka vozidel nad 20 tun vedená přes naše město.

  Práce v této ulici budou pokračovat při plné uzavírce komunikace, protože společně s kanalizací bude probíhat i rekonstrukce vodovodu.

  Nepříjemné bude to, že nebude obsluhována autobusová zastávka v Husově ulici a všichni cestující ve směru na Ludvíkov pod Smrkem, Hejnice a dál budou muset nastupovat až u bývalého dopravního hřiště, kde je vybudováno prozatímní obratiště pro autobusy. Některé autobusy budou přijíždět do našeho města přes tzv. „spojovačku“ z Ludvíkova pod Smrkem do Hajniště a dále do Nového Města pod Smrkem.

  Úplná uzavírka Ludvíkovské ulice je plánovaná do konce srpna. V případě, že budou práce hotové dříve, ulice bude zprůjezdněná a po té uzavřená, jen na krátkou dobu, kdy se budou dělat povrchy v celé šíři vozovky.

  V Celní ulici pokračují práce vcelku bez problémů, komplikuje je zatím jen spodní voda.

  Z této ulice se práce přesunou do Frýdlantské, kterou necháváme až nakonec, protože v ní plánujeme výstavbu plynu. Nejen z tohoto důvodu se měnila projektová dokumentace kanalizace. Svou roli sehrálo i ukončení stavební uzávěry pro tuto ulici a s tím spojený požadavek Krajské správy silnic LK na to, aby kanalizace byla uložena ve vozovce, nebo v krajnici, a ne v příkopu. Rovněž byla změněna technologie výstavby přípojek, které budou budovány otevřeným výkopem. S tím budou bohužel ale souviset zvýšené náklady na opravy povrchů této ulice.

  Celá dostavba kanalizace je provázena řadou obtíží, které se musí operativně řešit. Jedná se především o velké množství inženýrských sítí uložených ve vozovkách, o jejichž přesném uložení velmi často neví ani jejich správci, dále o přeložky vody, a nebo o havárie na starém vodovodním potrubí, o spodní vodu, množství různých trativodů a v neposlední řadě již zmíněném skalnatém podloží. I klimatické podmínky letošní dlouhé zimy byly naším časovým nepřítelem.

  Museli jsme připustit, že práce na dostavbě kanalizace nebudou hotové v daném termínu, tj. do 30. června 2013. Termín bude muset být smluvně prodloužen do konce srpna. Některé povrchy vozovek se budou dělat až po jejich „sednutí“, pravděpodobně v září.

  S dostavbou kanalizace souvisí i konečná úprava povrchů komunikací. Převážná část povrchů ulic, ve kterých byla prováděna dostavba kanalizace, je ve velmi špatném stavu.

  Nemáme bohužel dostatek peněz na kvalitní opravy všech komunikací. Část peněz si ještě půjčíme (cca 6 milionů), ale ani to nebude stačit. Do většího zadlužení našeho města se nechceme pouštět. V současné době máme na dostavbu kanalizace úvěr ve výši cca 16 milionů korun a 6 milionů korun si ještě půjčíme. Splácet budeme 10 let.

  Kvalitních oprav se dočkají ulice Jizerská, Ondříčkova a Mlýnská. Ostatní ulice budou také opraveny, ale ne tak, aby byly jako nové. Opravovat budeme muset v následujících letech postupně.

  Při dostavbě kanalizace nás čeká ještě spousta práce. Všem děkujeme za trpělivost a shovívavost. Odměnou nám bude fungující kanalizační systém, který zabezpečí, aby splaškové vody končily tam kde mají, a ne v Lomnici, nebo v Novoměstském potoce, jak je tomu v mnoha případech nyní.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města


Zpět na aktuality