Aktuality podrobněji
13. února 2019
Odborné vyjádření ke stavu dřeviny rostoucí mimo les – „Vánoční Smrk“
  Při loňském rozsvěcení vánočního stromu, jste si zajisté všimli zhoršeného zdravotního stavu našeho vánočního smrku. Již na první pohled je patrné, že strom není v dobré „kondici“, jehličí celé koruny je řidší, ale lze již nalézt větve i s úplnou absencí jehličí.

  Z tohoto důvodu město Nové Město pod Smrkem požádalo Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Liberecko, o provedení odborného posouzení stavu Smrku pichlavého, který každoročně plní funkci vánočního stromu.

  Z Odborného vyjádření AOPK ČR citujeme:

  „Povrch pod korunou stromu je z části zhutněn a z části zpevněn betonovým povrchem náměstí, v době terénní pochůzky pod nesouvislou sněhovou pokrývkou, kořenový systém a kořenové náběhy jsou neporušené, povrchové kořeny vystupují na terén. Stanovištní podmínky jsou silně zhoršené, strom byl nevhodně vysazen do prostoru náměstí, do omezeně propustného povrchu (betonová dlažba náměstí), k dalším negativním faktorům lze přičíst vláhový deficit a nedostatek živin pro daný taxon.

  Kmen stromu je rovný přímý, bez defektního růstu, na kmeni jsou patrné výrony pryskyřice i množství závrtových, výletových a větracích otvorů podkorního hmyzu z podčeledi kůrovcovití (Scolytinae). Borku dřeviny lze lehce odloupnout bez použití nástrojů. Pod kůrou kůrovci vyhlodali hustý systém matečných a larvových chodeb, v larvových chodbách aktuálně probíhá vývoj larev, zjištěn byl i výskyt predátora kůrovce, Pestrovečníka mravenčího. Další perspektiva stromu je negativní, vitalita, zdravotní stav i následně stabilita se budou dále zhoršovat.

  Perspektivu stromu neodvratně snížilo masivní napadení Smrku hmyzem z podčeledi kůrovcovití. Smrk vlivem oslabení poměrně rychle zcela uschne a podkorní hmyz, který dokončí svůj vývoj, vylétne a napadne další stromy v okolí.

  Doporučujeme v této situaci provést opatření na zabránění vývoje larev do stadia brouka, tj. dřevinu pokácet a po pokácení provést mechanické opatření – odkornění.

  Oloupaná kůra se dále neasanuje. Odkornění funguje od stádia vajíčka do stádia kukly, pokud by se zásah neprovedl včas, hrozí, že by nedošlo k dostatečné mortalitě brouků.“

Borka smrku s viditelným systémem larvových chodeb
Borka smrku s jasně viditelným systémem matečných a larvových chodeb

  Na základě doporučení AOPK ČR město Nové Město pod Smrkem podalo žádost o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les. Po vydání rozhodnutí o povolení kácení bude strom v nejbližší možné době odstraněn.


Zpět na aktuality