Aktuality podrobněji
12. listopadu 2007
Blíží se zima
zimní krajina
  Rada města schválila na své schůzi dne 22. srpna 2007 Operační plán zimní údržby 2007/2008, do kterého bylo na základě opakovaných připomínek občanů zaneseno několik změn.

  Odklízení sněhu z komunikací na východní a severní straně náměstí bude probíhat směrem ke středu náměstí. Na okálech bude z příčných komunikací sníh odklízen směrem od vchodů objektů. Sníh z chodníků bude nově odklízen také na vnější straně náměstí a z chodníků ve Frýdlantské ulici od náměstí až po ulici Myslbekovu.

  Byla zkrácena reakční doba. Po napadnutí 7 cm vrstvy sněhu se započne úklid sněhu již do 40 minut, namísto původních 60 minut. Zimní údržba bude v zimním období 2007/2008 prováděna firmou Dendria, s. r. o. (dva traktory) a firmou pana Miloše Nováka (dva traktory). Dostupná technika je tedy oproti minulým letům zvýšena na dvojnásobek. Očekáváme, že tím dojde k rychlejšímu zmírňování závad ve sjízdnosti, případně rychlejší obnově průjezdnosti. Firma Dendria, s. r. o. bude provádět pluhování v Novém Městě pod Smrkem a firma pana Nováka v obcích Ludvíkov pod Smrkem, Přebytek a Hajniště.

  Odvozy sněhu bude provádět firma Dendria s. r. o. po dokončení úklidu sněhu a po skončení sněžení s přihlédnutím na předpověď vývoje počasí. V Operačním plánu zimní údržby 2007/2008 jsou uvedeny seznamy místních komunikací, sestavené do posloupnosti průjezdu dle pořadí důležitosti. Trasy si můžete dle názvů komunikací najít na mapě Nového Města pod Smrkem. Pořadí důležitosti je rozděleno do tří skupin. Při vydatném sněžení může nastat situace, kdy není možné zahájit zmírňování závad ve sjízdnosti komunikací v II. pořadí, protože se opakovaně odstraňují závady na nejdůležitějších komunikacích, které jsou zařazeny v I. pořadí. Aby se tomuto problému zabránilo, je prvotní snahou traktoristů, projet předepsané úseky co nejrychleji (někdy na úkor kvality), aby se následky sněžení zmírnily všude. Teprve pokud sněhová nadílka poleví, může se zvýšit kvalita zmírňování závad ve sjízdnosti. Někdy však tento stav, kdy je třeba protahovat rychle a méně kvalitně, trvá i několik dnů.

  Co dodat? Pokud Vám řidič traktoru nahrne sníh zpět před práh, sotva ho odklidíte, nespílejte mu, nedělá to úmyslně. Jeho snahou a úkolem je zmírňovat závady ve sjízdnosti a vězte, že spěchá, aby pomohl lidem, kteří se bez jeho pomoci vůbec nedostanou z domu.


Zpět na aktuality