Aktuality podrobněji
12. srpna 2011
Nepřetržitá výluka na železniční trati
  Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o. informuje, že ve dnech 22. srpna 2011 od 7:45 hod. až 31. srpna 2011 do 16:20 hod. proběhne v úseku Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem na trati 039 Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem nepřetržitá výluka. Důvodem této výlukové akce je výměna pražců a kolejnic, svařování, údržba příkopů mezi zastávkou Hajniště a stanicí Nové Město pod Smrkem.

  Ve výše uvedených dnech a časech budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny autobusy. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:

 • Frýdlant v Čechách - místní komunikace před výpravní budovou
 • Frýdlant v Čechách předměstí - na křižovatce ulic U Potoka, Kodešova, U Plovárny (u „Traktorky“)
 • Krásný Les bažantnice - na silnici III/2911 - před/za železničním přejezdem u zastávky
 • Krásný Les - na silnici III/2911 - křižovatka u školy
 • Řasnice - na křižovatce silnice III/2911 a odbočky k žel. zastávce
 • Řasnice zastávka - na silnici III/2915 - na autobusové zastávce „Dolní Řasnice, škola“
 • Hajniště - na silnici II/291 - na autobusové zastávce „Nové Město p. Smrkem, Hajniště, pož.zbroj“
 • Nové Město pod Smrkem - místní komunikace před výpravní budovou
 • Horní Řasnice - na silnici III/2915 - na autobusové zastávce „Horní Řasnice, ŽPSV“
 • Srbská - na silnici III/2915 - odbočka polní cesty k žel. zastávce
 • Jindřichovice pod Smrkem - v obci na autobusové zastávce „Jindřichovice pod Smrkem“

    Po dobu výluky nebudou v úsecích s náhradní autobusovou dopravou garantovány služby uvedené v jízdním řádu u jednotlivých vlaků - tzn. „Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku“, „Úschova během přepravy“ a „Rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol“.


  Zpět na aktuality