Aktuality podrobněji
12. června 2009
Škrty v rozpočtu

  Vedení města připravuje úsporná opatření. Naplňují se pesimistické předpoklady poklesu daňových příjmů obcí. Naše město má již nyní propad na příjmech z daní sdílených ze státního rozpočtu ve výši téměř 7% oproti loňským příjmům. Odborníci předpokládají, že snižování daňových příjmů bude pokračovat a dosáhne více než 10% propadu oproti minulému roku. Obcím se doporučuje pečlivě sledovat vývoj plnění daňových příjmů, uvážlivě používat rezervy a důsledně zvažovat investice, které generují další finanční výdaje v budoucnosti.

  Ministerstvo financí přitom na letošek předpovědělo hrubý hospodářský růst necelých 5%. Podle aktuálních čísel však naopak očekává 2% propad. Zmýlilo se tedy celkem o 7% a není vyloučeno, že finální čísla na konci roku budou ještě horší. Odbory Ministerstva financí odhadují propad HDP až o 5%!

  Ministr financí p. Janota k této problematice sdělil, že mottem ministerstva financí je teze, že státní rozpočet i rozpočty municipalit musí „dýchat společně“. Vede-li se dobře státnímu rozpočtu, měly by být úspěšné i obce. Nastane-li však složité období, musí se i obce přizpůsobit. Je nanejvýš pravděpodobné, že tato doba je před námi.

  Jak se nás to dotýká? Velmi citelně. V rozpočtu našeho města budeme muset najít úspory ve výši téměř 4 mil. Kč! Proto vedeme intenzivní jednání o úsporných opatřeních s jednotlivými odbory městského úřadu, příspěvkovými organizacemi a všemi dalšími organizacemi, které mají s rozpočtem města nějakou spojitost. Na prvním místě budou jednoznačně škrty v běžných výdajích rozpočtu. To však stačit nebude. Dalším drastickým zásahem budou škrty v kapitole „Opravy a investice“. Dokončí se pouze rozběhnuté akce. Jiné akce investičního charakteru se budou realizovat pouze v případě získání dotace a na vlastní podíl si budeme muset půjčit. V podstatě se pouze dokončí opravy v budově muzea a nádvoří hasičské zbrojnice. Na obě akce byly získány dotace. Dále budeme pokračovat v přípravách dostavby kanalizace, ale nejspíše za půjčené prostředky. Aktuálně je podaných několik žádostí o dotace. Pokud budou tyto projekty vybrány k profinancování, nastane problém se získáním prostředků na vlastní podíl…


Zpět na aktuality