Aktuality podrobněji
11. května 2007
Černá skládka - je to opravdu nutné?
černá skládka
  Každý, kdo letos navštívil pálení čarodějnic na spálence a přicházel od parkoviště na kraji lesa, si jistě všiml stavebního odpadu (vybouraných obkladaček), vysypaných přímo u cesty. Jde o černou skládku, jejíž původce zatím není znám. Nyní je nutné, aby zaměstnanci Města udělali to, co měl udělat zakladatel černé skládky - stavební suť opět naložit a odvézt do kontejneru ve sběrném dvoře, kam patří.

černá skládka
  Je nepochopitelné, jaké pohnutky někoho vedou, aby stavební suť odvezl místo do sběrného dvora (ulice Žižkova vedle BMTO) raději mnohem dále do lesa, kde se již keramika v podstatě nikdy nerozloží. Je to těch 60 Kč za poplatek? Pokuta za zakládání černé skládky může být mnohem vyšší - až 50 000 Kč. Věříme tomu, že ten pravý důvod je pouze neinformovanost a neznalost. Systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území Nového Města pod Smrkem je stanoven v obecně závazné vyhlášce č. 1/2007.

  Praxe je taková, že pokud se někdo chystá provádět stavební úpravy, při kterých vznikne stavební odpad, měl by nejdříve navštívit odbor výstavby a životního prostředí, požádat o vystavení dohody o uložení stavebního odpadu do sběrného dvora a zaplatit poplatek. Pak může kdykoliv v provozní době do sběrného dvora dohodnutý objem stavebního odpadu vyvézt.


Zpět na aktuality