Aktuality podrobněji
11. ledna 2013
Fond solidarity EU
EU
  V prosinci 2012 obdrželo naše město účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje „Fond solidarity EU“ ve výši 186 958 Kč.

  Tyto finanční prostředky poskytnuté z Fondu solidarity Evropské unie pokryly náklady na opravu povodňových škod ze srpna 2010 v ulici Havířská v Novém Městě pod Smrkem (oprava dešťové kanalizace) a opravy místních komunikací v Ludvíkově pod Smrkem, které nebyly uhrazeny z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj, ze kterých byly financovány zbylé opravy škod vzniklých povodní 2010.

  Provedené opravy budou označeny tabulemi na nichž bude informace o předmětu podpory a text: „Podpořeno z Fondu solidarity EU – Náprava povodňových škod, srpen a září 2010“.

oprava povodňových škod   oprava povodňových škod  

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města


Zpět na aktuality