Aktuality podrobněji
10. března 2009
Rozpočet města pro rok 2009 je schválen

  Dne 25. února zastupitelstvo města schválilo rozpočet města pro rok 2009. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný (příjmy = výdaje) ve výši bezmála 70 mil. Kč.

  Hlavním a nejnákladnějším rozvojovým projektem bude pokračování příprav dostavby a rekonstrukce kanalizace. Další rozvojové projekty budou realizovány pouze v případě získání dotace. Aktuálně jsme získali dotaci na rekonstrukci vrat a nádvoří hasičské zbrojnice. Jsou podané žádosti o dotaci na vyprojektování rekonstrukce náměstí, výstavbu objektu pro garážování a údržbu komunální techniky, na výstavbu parkoviště u lázní, rekonstrukci chodníků a na výstavbu lezecké stěny v tělocvičně.

  Pečlivě sledujeme všechny vyhlášené výzvy na podávání žádostí o dotace a snažíme se na připravené projekty o dotace žádat. Zároveň je třeba neustále připravovat nové záměry, což je závislé na výši rozpočtovaných prostředků, určených na zpracovávání projektových dokumentací. Dopředu nelze znát zcela přesně podmínky té které výzvy, proto je nutné mít připraveno projektů co nejvíce. Realizace pak nezávisí na prioritách, ale na přidělení dotace. Může se tedy zdát, že některé akce nejsou tolik potřebné a bylo by lepší udělat něco jiného. V tomto období je ale rozhodující možnost získání dotací a realizovat to, na co jsou určeny. Za několik let z EU dotace již dostávat nebudeme. Pak bude možné postupovat dle priorit potřeb, ale již pouze za své.

  Globální krize se projevuje i v daňových příjmech státu a tím i v příjmech města. Letos poprvé zůstává výše daňových příjmů ze státního rozpočtu na stejné úrovni jako minulý rok, přestože náklady na provoz a údržbu majetku města neustále rostou. Z toho důvodu se právě na údržbu majetku města peníze nedostávají. Rozpočet umožní pouze provedení nejnutnějších oprav místních komunikací, nátěrů podlah v ZŠ a výměnu vstupních dveří do lázní a muzea. Zbývá jen doufat, že se krizový vývoj během roku změní k lepšímu a také se podaří získat co nejvíce dotací.


Zpět na aktuality