Aktuality podrobněji
9. října 2014
Ušetřili jsme 517 941 Kč
  Tuto částku jsme ušetřili na zřízení služebnosti (dříve věcných břemen) za uložení inženýrských sítí (kanalizace a plynu) do silnic ve správě Libereckého kraje.

  Naše město požádalo Radu Libereckého kraje o udělení výjimky z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen a této žádosti bylo vyhověno. Ušetřené peníze můžeme investovat do opravy silnice v Ludvíkově pod Smrkem (kolem CiS SYSTEMS k hasičské zbrojnici).

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města


Zpět na aktuality