Aktuality podrobněji
9. října 2012
Výluka na železniční trati
  Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje, že ve dnech 22. října 2012 od 8:00 hod. až 31. října 2012 do 17:00 hod. bude probíhat nepřetržitá výluka železniční trati v úseku Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem na trati č. 039 Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem. Důvodem této výlukové akce je souvislá výměna kolejnic mezi zastávkami Řasnice a Hajniště, výměna pražců a výřez porostu ve vyloučeném úseku, oprava žel. mostu mezi zastávkami Frýdlant v Č. předměstí a Krásný Les bažantnice.

  Všechny vlaky budou v uvedené dny a časy ve vyloučených úsecích nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Prvním nahrazeným spojem bude dne 22. října 2012 vlak Os 6356 s odjezdem z Frýdlantu v Č. v 7:48 hod., posledním bude dne 31. října 2012 vlak Os 6375 s odjezdem z Nového Města pod Smrkem v 16:56 hod.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:

 • Frýdlant v Čechách – místní komunikace před výpravní budovou
 • Frýdlant v Čechách předměstí – na křižovatce ulic U Potoka, Kodešova a U Plovárny (u "Traktorky")
 • Krásný Les bažantnice – na silnici III/2911 – před/za železničním přejezdem u zastávky
 • Krásný Les – na silnici III/2911 – křižovatka u školy
 • Řasnice - na křižovatce silnice III/2911 a odbočky k žel. zastávce
 • Řasnice zastávka – na silnici III/2915 – na autobusové zastávce "Dolní Řasnice, škola"
 • Hajniště – na silnici II/291 – na autobusové zastávce "Nové Město p. Smrkem, Hajniště, pož.zbroj"
 • Nové Město pod Smrkem – místní komunikace před výpravní budovou
 • Horní Řasnice – na silnici III/2915 – na autobusové zastávce "Horní Řasnice, křiž."
 • Srbská – na silnici III/2915 – na autobusové zastávce "Jindřichovice p. Smrkem,,skanzen"
 • Jindřichovice pod Smrkem – v obci na autobusové zastávce "Jindřichovice pod Smrkem"

    Po dobu výluk nebudou v úsecích s náhradní autobusovou dopravou garantovány služby uvedené v jízdním řádu u jednotlivých vlaků – tzn. "Přeprava cestujících na vozíku" a "Rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol". Přeprava kočárků je možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu.


  Zpět na aktuality