Aktuality podrobněji
9. ledna 2008
CZECHPOINT i na městském úřadu v Novém Městě pod Smrkem
czechpoint
  Czech POINT, tedy Český Podací Informační Národní Terminál, je vlastně úřad na cestě k lidem. V současné době Czech POINT poskytuje čtyři druhy ověřených výpisů. To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na místě označeném Czech POINT, může požádat o následující ověřený výpis.

  V současné době jsou poskytovány výpisy z veřejné evidence Katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík a z neveřejné evidence je to výpis z Rejstříku trestů.

  Ověřené výstupy, které jsou veřejnými evidencemi, lze vydat každému, kdo o to požádá. Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se týká.

  Výše poplatků za poskytnutí výstupu z ISVS je stanovena v příloze zákona 634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Z veřejné evidence je to 100,– Kč za první stránku a 50,– za každou další stránku, z neveřejné evidence 50,– Kč za každou stránku.

  Místnosti, kde lze o vydání výpisu zažádat, jsou označeny logem Czech POINT. Na našem úřadu je takto označena matrika, kde občan obdrží všechny výstupy z veřejné evidence a z neveřejné evidence a dále je označená kancelář vedoucí správního odboru a kancelář vedoucího odboru výstavby a životního prostředí, kde občan obdrží výstupy z veřejné evidence.

František Homolka, tajemník úřadu


Zpět na aktuality