Aktuality podrobněji
8. března 2012
Dostavba kanalizační sítě
  V týdnu od 12. března 2012 bude zahájena v našem městě dostavba kanalizační sítě. Stavět se začne v ulicích Blahoslavova, Jizerská, Zahradní, Růžová, U Lesa – březen až duben 2012. V květnu se bude pokračovat v ulicích Revoluční, Tovární a Dvořákova. S průběhem prací budou vlastníci nemovitostí v těchto ulicích seznámeni.

  Je důležité, aby všichni měli zaplacený (3 000 Kč) a vyzvednutý projekt své kanalizační přípojky (u pana Fryce na MěÚ), který si zkontrolují, aby mohli vznést případné připomínky a dotazy ke skutečnému provedení.

  Všechny občany, kterých se týká dostavba kanalizační sítě, upozorňujeme na rozhodnutí zastupitelstva města – usnesení č. 174/12/ZM: ZM schvaluje, aby se občané podíleli na úhradě částí kanalizačních přípojek ve veřejných pozemcích následovně: Přípojky ve výši do 5 000 Kč uhradit ve skutečné výši a přípojky nad 5 000 Kč uhradit jednotnou výší 5 000 Kč.

  Z tohoto usnesení vyplývá finanční spolupodíl majitele přípojky za tu část kanalizační přípojky, která bude ležet ve veřejných pozemcích (nejčastěji v komunikaci, v chodníku nebo v „zeleném pásu“ u komunikace – tzn. z hlavního řadu kanalizace po hranici pozemku).

  U přípojek do 5 000 Kč se budou platit skutečné náklady (po vyčíslení dodavatelem), u dražších přípojek se bude platit paušální cena 5 000 Kč. Orientační výši ceny sdělí na požádání pan Fryc (tel. 482 360 358). Úhrady bude možné provádět průběžně při stavbě, nejpozději při vlastním napojení.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města 


Zpět na aktuality