Aktuality podrobněji
5. června 2007
Třídění odpadu
  Od 1. července nabývá platnost dodatek ke smlouvě mezi Městem Novým Městem pod Smrkem a firmou .A.S.A. Vyjednání nových podmínek, které obsahuje Dodatek, přinese úsporu výdajů z rozpočtu města na odpadové hospodářství ve výši cca 0,5 mil. Kč ročně.

  Dodatkem se .A.S.A. nově zavazuje, že bude tříděný odpad vyvážet téměř zdarma. Přínosem je také zavedení další skupiny tříděných odpadů – směsné plasty. Mezi směsné plasty patří všechny plastové obaly včetně kelímků, igelitů a dále sem také patří tetrapackové obaly od krabicových nápojů (džusy, mléko). Pro rozpočet města se tím tedy otevírá možnost zvýšení příjmů za vytříděný odpad od firmy EKO-KOM. Další efekt může nastat snížením počtu svozů komunálního odpadu. Ideálním stavem by bylo, kdyby se dařilo komunální odpad kompletně vytřídit. Potom bychom za likvidaci odpadů neplatili nic. To je však zatím jenom utopie. Čím více se však přiblížíme tomuto stavu, tím více peněz budeme moci použít na jiné účely, než je likvidace odpadků. Nezbývá tedy než doufat, že si občané brzy zvyknou třídit také směsné plasty a tím se alespoň sníží objem nevytříděného komunálního odpadu.


Zpět na aktuality