Aktuality podrobněji
5. března 2008
Lékárna
lékárna
  Od března má v pronájmu lékárnu nový provozovatel, který zahájil přípravu prostor a legislativních záležitostí, potřebných k zahájení plného provozu.

  Po dlouhém a náročném vyjednávání bude znovu obnoven plnohodnotný provoz lékárny. Pan PharmDr. Lubomír Jaroš dal přednost provozování své další lékárny v Hrádku nad Nisou. Dle jeho vyjádření bylo důvodů mnoho, ale jedním z hlavních byla ekonomická situace. Přesto PharmDr. Jaroš dále provozoval lékárnu alespoň provizorně, dokud se nepodařilo najít nového provozovatele, který by zajistil plný provoz.

  To se skutečně podařilo a od března bude připravovat prostory k registraci nový provozovatel. Po náročných jednáních a díky konečné vstřícnosti PharmDr. Jaroše se podaří navázat provoz s minimální prodlevou. Za to patří panu PharmDr. Jarošovi poděkování. Jde o nejvýhodnější situaci, která mohla nastat. V horším případě mohl být chod lékárny přerušen na několik měsíců až půl roku. Mohli jsme také zůstat bez lékárny mnohem delší dobu. Vždyť lékárníků je obrovský nedostatek. V každém Časopisu Českých lékárníků je min. 40 inzerátů s poptávkou po lékárníkovi (odborném zástupci, magistru farmacie) s oprávněním k provozování lékárny. Nabídky zde nejsou žádné. Můžeme tedy mluvit o velkém štěstí, že se nového provozovatele vůbec podařilo najít.

  Současný provozovatel na konci února ukončil svou činnost a lékárna bude znovu otevřena po získání všech zákonných povolení a dokladů novým provozovatelem. Předpokládáme, že pokud vše proběhne hladce, bude její provoz obnoven v průběhu dubna. Prosíme o pochopení této situace a omlouváme se za způsobené problémy. Věříme však, že se brzo podaří obnovit kvalitu této služby k plné spokojenosti všech obyvatel.


Zpět na aktuality