Aktuality podrobněji
4. března 2011
Prodej pozemků na „Okálech“
  Správní odbor Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem informuje občany, kterým byl schválen zastupitelstvem města prodej pozemků v lokalitě „na Okálech“, že v současné době bylo vydáno Rozhodnutí o dělení pozemků, parcel: p. č. 906, 907/1, 917/1, 1982/1, 1996/1, 2010/1, 2024/1, v k. ú. Nové Město pod Smrkem, dle GP č. 803-1188/2010. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude požádán Katastrální úřad o zápis dělených pozemků do katastru nemovitostí a poté bude možné zahájit odprodej jednotlivých (oddělených) parcel občanům. Předkládání kupních smluv proto bude možné pravděpodobně nejdříve v měsíci květnu roku 2011.

  Podrobnější informace Vám poskytne vedoucí správního odboru Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem.


Zpět na aktuality