Aktuality podrobněji
3. listopadu 2014
Opravy komunikací v Ludvíkově pod Smrkem
opravená komunikace   Naše město provedlo za finanční podpory Ministerstva dopravy ČR opravy škod vzniklých povodní v roce 2013. Tyto opravy byly provedeny v Ludvíkově pod Smrkem – opravy dvou částí místních komunikací a jednoho propustku. První část, opravu komunikace a propustku u pana Smrčky, provedla firma Strabag, a. s., za 298 785,30 Kč. Druhou část provedla firma Eurovia CS, a. s., která opravila části komunikace p. p. č. 295, nad panem Malým, za 141 776,91 Kč. Pevně věřím, že obě provedené opravy budou Ludvíkovským občanům dobře sloužit.

opravená komunikace   V měsíci říjnu jsme provedli opravu části místní komunikace v Ludvíkově pod Smrkem vedoucí od CiS Systems, s. r. o., k hasičské zbrojnici. Byla provedena oprava v celé šíři vozovky, včetně vjezdů do CiS a hasičské zbrojnice. Bylo opraveno parkoviště u hasičské zbrojnice, napojení na hlavní silnici, byla zrekonstruována revizní šachta a osazeny poklopy šachet a uličních vpustí. V měsíci listopadu budou dokončeny krajnice a zpevněny plochy na parkování před CiS. Celkové náklady na opravu byly ve výši 439 730,94 Kč.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města


Zpět na aktuality