Aktuality podrobněji
3. listopadu 2014
Opravy drobných památek
Halbigův kříž   Naše město v letošním roce provedlo opravy dvou památek – kulturní památky (od 3. 5. 1958) Halbigův kříž v Revoluční ulici naproti vchodu do kostela a Müllerkarlkreuz v Ludvíkově pod Smrkem.

  Na Halbigově kříži jsou obnovené nápisy:

  Přemožiteli smrti budiž věčná chvála a dík, že on za všechny hříšníky z poháru smrti pil. Pohled na tebe mě v dobrém díle vždy posiluje; Ano, na věky, věků, má moje píseň Tebe velebit. Až jednou můj duch zemi opustí a přes temnou říši stínů se vydá, neoddělí mě od Tebe. (podstavec – severní strana);

  Syna Božího vlastnictví, skrze něhož věčný život. To jsem já a toto je má sláva, pro toto žiji a umřu. (podstavec přední strana);

  Zřízeno podle poslední vůle Josepha Halbiga, zdejšího měšťana a tkalce, zde 1816. (sokl).

  Na zadní straně soklu je poznámka, která oznamuje, že v roce 1934 nechal děkan Öser kříž opravit. Touto opravou byl nepatrně změněn text (2 přetesaná slova). Nynější restaurátorské práce obnovují z důvodu čitelnosti text z roku 1934. Původní texty a překlady by měly být umístěné na informační tabuli vedle kříže.

  V této chvíli se zpozdily restaurátorské práce na opravě kovového kříže. Bude umístěn v nejbližších dnech. Restaurátorské práce na Halbigově kříži budou stát 133 975 Kč, 100 000 Kč přispěje Ministerstvo kultury a 33 975 Kč zaplatí naše město.

  Müllerkarlkreuz v Ludvíkově pod Smrkem je dokončen. Je možné ho najít na pozemku pana Babuky – v lukách nad silnicí vedoucí přes bývalý vojenský prostor (vlevo nad farmou Peklo, stojí mezi dvěma lipami, které jsou ze silnice viditelné). Oprava tohoto kříže stála 59 225 Kč, 41 956Kč přispěl Liberecký kraj, 17 269 Kč zaplatí naše město.

  Opravu třetí památky – Schäferova kříže, zajistilo Občanské sdružení pro obnovu a rozvoj Nového Města pod Smrkem a okolí. Tento kříž ležel v mokřinách na konci města směrem na Ludvíkov pod Smrkem. Odtud byl vyzvednut, dočasně uskladněn v psím útulku v Hajništi, odkud byl převezen k restaurátorovi. Po opravě restaurátorem byl kříž umístěn na konci města, směrem na Ludvíkov pod Smrkem (původně stál pravděpodobně u cesty do Ludvíkova pod Smrkem a byl přemístěn během výstavby trati, nebo až po vybudování nové silnice, čímž stará cesta ztratila význam).

  Na kříži jsou nápisy:

   Ježíš, má láska, byl ukřižován. Skrze tvůj kříž a utrpení přivedl jsi nás k nebeské blaženosti. Zřízen Franzem Schäferem 1854.

  Podstavec bude rovněž v listopadu doplněn o nový kříž a budou vedle něj zasázeny dvě Lípy malolisté. Na opravu tohoto kříže přispěl Liberecký kraj a naše město (21 873 Kč). Restaurátorské práce na všech třech památkách proběhly pod vedením BcA. Jana Fedorčáka z České Lípy.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města


Zpět na aktuality