Aktuality podrobněji
2. června 2010
Změny jízdních řádů linkové autobusové dopravy
  K termínu 2. změny jízdních řádů linkové autobusové dopravy k 13. 6. dojde k následujícím úpravám:

  Na lince 540240 z Nového Města p. S. do Frýdlantu (pouze o prázdninách!) bude veden nový spoj s odjezdem v 15:00 z Nového Města p. S. – spoj současně vyplní časovou mezeru mezi vlakovými spoji mezi 14. a 16. hod.

  Na lince 540270 Jindřichovice p. S. – Frýdlant dojde k drobné korekci časové polohy spoje č. 14, spoj pojede z Jindřichovic o 2 minuty dříve, tj. v 13:50 z důvodu větší časové rezervy na odbavování cestujících (školní mládeže v zast. Dolní Řasnice, škola).

  Na lince 540280 Nové Město pod Smrkem – Horní Řasnice dojde k ukončení provozu odpoledních spojů č. 3 a 8 Nové Město p. S. – Hajniště a zpět (odjezd 13:47 z Nového Města p. S.,nám.,14:20 z Hajniště zpět) z důvodu minimálního (téměř nulového) využití.

  Další zamýšlené úpravy (tj. změna trasy večerního spoje č. 7 na lince 540280 okolo nádraží v Novém Městě pod Smrkem) budou z rozhodnutí Odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje realizovány až k termínu hlavní změny jízdních řádů, tj. k 12. 12. 2010.

  Na lince 540220 po dobu školních prázdnin je zaveden nový spoj s odjezdem v 14:20 z Frýdlantu a 14:42 z Hejnic. V Hejnicích spoj vyčká na příjezd vlaku 16320 z Bílého Potoka p. S. (příjezd v 14:39), od něhož bude veden jako přípoj; v úseku Hejnice – Nové Město p. S. pojede v obdobné časové poloze jako spoj č. 31 vedený ve dnech školního vyučování. Důvodem je vyhovění požadavků společnosti CiS Nové Město p. S. na zajištění přepravy zaměstnanců z provozovny v Hejnicích (areál býv. Autobrzd). Provoz bude veden jako zkušební, v průběhu září dojde k vyhodnocení jeho využití a na základě toho k rozhodnutí o možnosti dalšího provozování.

linka č. 540220, linka č. 540240, linka č. 540270, linka č. 540280


Zpět na aktuality