Aktuality podrobněji
1. listopadu 2007
Areál Textilany - co bude dál?
areál Textilany
  Osud chátrajícího areálu po bývalé Textilaně není lhostejný většině obyvatel Nového Města. Jak může radnice ovlivnit jeho stav? Je vůbec možné mluvit soukromému majiteli do jeho záměrů? Co přinese zařazení areálu mezi deset nejvýznamnějších brownfields Libereckého kraje? Odpovědi na tyto a další otázky přináší tento článek.

  Areál po bývalé Textilaně získala 25. 4. 2005 v exekuční dražbě firma EKS Factoring. Ve stejný den byl prohlášen konkurs na tehdejšího majitele - firmu Prolift, který areál získal v dražbě z konkursní podstaty Textilany.

  Město má velice omezené možnosti, jak ovlivnit stav dění v soukromém majetku firmy EKS Factoring. Může pouze pomoci s realizací záměrů majitele, pokud budou známé a čitelné a majitel bude o podporu města stát. Dosud bylo město požádáno o vyjádření podpory k realizaci pilotního projektu kombinované energetické technologie na spalování dřevní štěpky, které město neprodleně poskytlo.

  Dále byl výrobní areál vybrán ze 364 lokalit mezi 10 nejvýznamnějších brownfields (chátrající průmyslové nebo zemědělské areály) Libereckého kraje. Vyhledávací studii provedl Liberecký kraj společně s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Zařazení areálu Textilany do Top 10 má velký význam. Pokud CzechInvest nebo Liberecký kraj osloví investor, který bude mít zájem investovat do některé z lokalit v Libereckém kraji, bude mu přednostně nabídnut areál v našem městě jako jeden z deseti nejvýznamnějších. Zpracovanou dokumentaci areálu si můžete prohlédnout zde…

  Snaha vedení města o navázání kontaktu s majiteli se po několika měsících vyplatila. Při schůzce zástupců města se zástupci firmy EKS Factoring bylo prodiskutováno mnoho příležitostí další možné spolupráce. Byli jsme seznámeni se záměry firmy a problémy, s kterými se potýkají při jejich realizaci. Byl potvrzen zájem o zaplnění areálu výrobními firmami. Informovali jsme zástupce, že se na nás obracejí zájemci o pronájem výrobních prostor, ale setkávají se s liknavým přístupem správce areálu. Předali jsme kontakt na jednoho z potencionálních zájemců o pronájem prostor k výrobě. Dohodli jsme se na odkazování zájemců přímo na asistenta v Praze. Byl přislíben věcný a operativní přístup.

  Nezbývá, než věřit, že areál bude brzy sloužit základnímu účelu, ke kterému byl budován - poskytovat co nejvíce pracovních příležitostí.


Zpět na aktuality