Aktuality podrobněji
1. října 2007
Po městě koluje fáma
překvapení v Revoluční ulici
  První školní den - 3. září - čekalo na procházející, kteří doprovázeli svou ratolest do základní školy v Jindřichovické ulici, překvapení ve formě hromady odpadu, vyházeného u panelového domu v Revoluční ulici na trávníku.

  Důvod? Nájemníci vyklízeli sklepy a domnívali se, že stačí odpad pohodit před dům a Město ho uklidí. Rozumný člověk by však uvažoval jinak – když odpad poházím po trávníku, bude ho muset „někdo“ vysbírat, naházet do kontejneru a odvézt. Jednodušší by bylo odpad rovnou naházet do kontejneru nebo ještě lépe rovnou odvézt a zdarma uložit do sběrného dvora v Žižkově ulici u BMTO.

  Po městě se však nejspíše šíří fáma, že je normální nepotřebný nábytek (sedací soupravy, skříně…) pohodit před dům a Město to uklidí. Jedná se však o velký omyl a každý, kdo takto jedná, se dopouští porušení zákonných norem a riskuje uložení pokuty! Dle Zákona o odpadech a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 je každý povinen odpady třídit a předávat je pouze firmám oprávněným k nakládání s odpady. Občané jsou povinni odkládat odpad na místech k tomu určených (popelnice, kontejnery, sběrný dvůr). Odložení odpadu mimo místo k tomu určené, se považuje za zakládání černé skládky. Takové jednání je přestupkem, za který může být uložena pokuta až 50 tis. Kč.

  Řešení případu v Revoluční ulici je následující – jak všichni jistě ví, Město skutečně odpad uklidilo. Asi se však již neví, že náklady na úklid, pronájem a odvoz kontejneru budou rozúčtovány na všechny nájemníky přilehlého bytového domu. Dále nájemníkům hrozí přestupkové řízení s možností uložení pokuty za zakládání černé skládky.

  Od té doby se po městě objevily další odložené sedačky a skříňky např. v ulici Vaňkově, Mánesově a U Střelnice. U některých těchto černých skládek jsou již původci známí.

  Jak tedy správně postupovat? Pokud se rozhodnete pořídit si např. novou sedací soupravu, naplánujte si její dopravu tak, abyste zároveň odvezli tu starou a zdarma ji uložili do sběrného dvora. Pokud se Vám to nepodaří během provozní doby, je možné ji po dohodě s jednou z kontaktních osob uložit na prostranství před sběrným dvorem. Jestliže nejste schopni dopravit nepotřebný nábytek do sběrného dvora sami, můžete využít svozové akce, které pořádá Město dvakrát ročně. Termíny konání akcí jsou zveřejňovány na vývěskách, úřední desce, internetu a vyhlašovány rozhlasem.

  Nezbývá, než věřit, že zvítězí zdravý rozum a naše město nebude brzy zarovnáno hromadami nepotřebného nábytku.


Zpět na aktuality